Teema: Inhimillisyys

Muovaaja 2/23 Inhimillisyys

2|2023 Muovaaja-lehti keskittyy inhimillisyyden teemaan, tuoden esiin tarpeen rehelliselle inhimillisyyden kohtaamiselle pandemian, sodan ja ilmastomuutoksen varjostaessa maailmaa. Lehti painottaa ihmisen roolia muotoilun keskiössä, korostaen inhimillisten näkökulmien merkitystä suunnittelussa ja palvelumuotoilussa eri aloilla. Artikkeleissa kuvataan, miten muotoilua on sovellettu teollisuudessa, ikäihmisten palveluissa ja pienyritysten kehittämisessä, sekä yrittäjyyden edistämisessä ihmislähtöisesti.

Katso julkaisu