Teema: Luovat alat

Digimagia

Digitaaliset teknologiat palvelualustoina

Digimagia-hankkeen esityksessä tuodaan esille, miten digitaalisia teknologioita voidaan hyödyntää palvelualustoina. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Kehittämispäällikkö Miia Lammi, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta.
Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.

Katso julkaisu
Digimagia

Digitaaliset palvelukokemukset

Digimagia-hankkeen esitys esittelee digitaalisen palvelukokemuksen piirteitä ja avaa, mitä käyttäjä haluaa kokea digitaalisesti. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Kehittämispäällikkö Miia Lammi, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta.
Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.

Katso julkaisu
Digimagia

Palvelumuotoilumenetelmä: Prototypiointi

Digimagia-hankkeen esityksessä nostetaan esille prototypiointia palvelumuotoilun menetelmänä. Prototypioinnin avulla voidaan testata esimerkiksi uuden palvelun toteutettavuutta. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Projektipäällikkö Anu Norrgrann, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta.
Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.

Katso julkaisu
Digimagia

Palvelumuotoilumenetelmä: Käyttäjäpersoona

Digimagia-hankkeen esityksessä kuvaillaan, miten käyttäjäpersoonia voidaan hyödyntää palvelumuotoilumenetelmänä. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Kehittämispäällikkö Miia Lammi, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta.
Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.

Katso julkaisu
Digimagia

Palvelumuotoilumenetelmä: Havainnointi

Digimagia-hankkeen esityksessä avataan, miten havainnointia voidaan hyödyntää palvelukehityksen työkaluna. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Projektipäällikkö Anu Norrgrann, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta.
Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.

Katso julkaisu
Digimagia

Sosiaalisen median tavoitteellinen hyodyntäminen

Digimagia-hankkeen esityksessä ohjeistetaan, miten sosiaalista mediaa on mahdollista hyödyntää luovassa toiminnassa ja käsitellään yleisön osallistamisen merkitystä. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Kehittämispäällikkö Miia Lammi, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta.
Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.

Katso julkaisu
Digimagia

Palvelumuotoilu tuplatimantilla

Digimagia-hankkeen esityksessä kuvaillaan, miten tuplatimanttimallia voi hyödyntää palvelumuotoiluprosessien eri vaiheissa. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Kehittämispäällikkö Miia Lammi, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta.
Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.

Katso julkaisu
Digimagia

Mikä on palvelu?

Digimagia-hankkeen esityksessä avataan, mitä palvelun käsitteellä tarkoitetaan palvelumuotoilun kontekstissa. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja:
Projektipäällikkö Anu Norrgrann, Vaasan Ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus Muovasta.
Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.

Katso julkaisu