Teema: oppimismuotoilu

Oppimismuotoilun menetelmäkortit – Marianne Laurila

Tämä teos on tarkoitettu oppimismuotoilun tueksi erityisesti ammattikorkeakouluopettajille verkkokoulutusten suunnitteluun ja kehittämiseen. Verkkokoulutuksista on tullut tänä päivänä olennainen osa opettajan työtä. Verkkokoulutus mahdollistaa opiskelijoille yksilölliset oppimispolut sekä joustavan oppimisen ajasta ja paikasta riippumatta. Sen avulla voidaan tavoittaa laaja joukko osallistujia. Laadukkailla verkkokoulutuksilla on paljon annettavaa oppimiselle, mutta niiden rakentaminen on suhteellisen aikaa vievä prosessi ja edellyttää järjestelmällistä oppimisprosessin muotoilua

Katso julkaisu