Teema: SOTE

Monitoimijuus sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämisessä. Työkirja korkeakouluopetukseen ja täydennyskoulutukseen.

Työkirjan tavoitteena on lisätä korkeakouluopiskelijoiden ja työelämän ammattilaisten tietoa ja ymmärrystä monitoimijuudesta sote-palvelujärjestelmän kehittämisen kontekstissa. Kirjan avulla tulevat tutuiksi monitoimijaisen kehittämistyön keskeiset käsitteet ja periaatteet sekä sote-palvelujärjestelmän kehittämiseen vaikuttavat toimijat. Kirjassa kuvataan sote-palvelujärjestelmän kehittämistä monitoimijuuden näkökulmasta helppotajuisesti, käytännön esimerkkien ja harjoitustehtävien avulla.

Katso julkaisu

Monitoimijuuskartta. Analyysityökalu palvelujärjestelmän toimijoiden tunnistamiseen

Video kuvaa visuaalista Monitoimijuuskartta -analyysityökalua, jota voidaan käyttää erilaisten ekosysteemien toimijoiden tunnistamiseen ja luokittelemiseen. Monitoimijuuskartta ja sen esittelyvideo on laadittu OKM:n rahoittamassa SotePeda 24/7 -hankkeessa. Videon sisällön, äänityksen, animaation ja suomenkielisen tekstityksen on toteuttanut Marianne Laurila sekä ruotsinkielisen tekstityksen Pia Liljeroth.

Katso julkaisu

Monitoimijuuskartta. Analyysityökalu toimijoiden tunnistamiseen sosiaali- ja terveyspalveluiden monitoimijaisessa kehittämisessä.

Tässä työpaperissa esitellään alustavia tuloksia kehittämistyöstä, joka toteutettiin Opetus- ja kult-
tuuriministeriön rahoittamassa SotePeda 24/7 -hankkeessa ja sen työpaketissa viisi ”Monitoimijuus
kehittämisyhteisöissä” vuosina 2018–2019. Työpaketin tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden, opetta-
jien ja työelämän ammattilaisten osaamista sosiaali- ja terveyspalvelujen monitoimijaisesta kehittä-
misestä.

Katso julkaisu