Teema: Teolliset palvelut ja digitalisaatio

2/2022 Muovaaja – Käännekohta

Vuosi 2022 tuntuu käännekohdalta, josta ei ole paluuta entiseen. Korona-aika opetti meille käsitteen uusi normaali ja näyttää siltä, että saamme soveltaa sitä monella elämän ja yritysmaailman osa-alueella. Perehdymme käännekohtiin vuoden toisessa Muovaajassa.

Katso julkaisu

Kohti älykkäämpää huomista. Datapohjaisen palveluliiketoiminnan askelmerkit mikro- ja pk-yrityksille.

Tämä käytännönläheinen opas antaa yrityksille näkökulmia ja konkreettisia vinkkejä älykkäiden ratkaisujen kehittämisen tueksi. Oppaassa esitellään älyratkaisujen kehittämisen keskeiset teemat. Opas perustuu Ix3-hankkeessa kehitettyä koulututusohjelmaa varten luodun digitaalisen oppimisalustan materiaaleihin, jotka tarjoavat laajasti tietoa ja työkaluja kehitystyön tueksi.

Katso julkaisu

1/2022 Muovaaja – Tulevaisuus

Ennakoivaa ja markkinalähtöistä kehittämistä | Tulevaisuuden päätökset tehdään tänään | Muovin tulevaisuus puhuttaa | Avaruustalouden ja -liiketoiminnan mahdollisuudet | Luovien alojen digitaalinen tulevaisuus | Virtual reality content development | Askeleen edellä yhteistyön avulla | Metsäteollisuuden resurssiviisas tulevaisuus | Vuokraveneily tulevaisuuden ekoteko | Nykytilan ja muutospolun määrittäminen | Uudistuva ja osaava Suomi

Katso julkaisu

2/2021 Muovaaja – Ekologisuus

Puhdas teknologia näkyväksi – Geyser Batteries | Energiaviisas metalliteollisuus | Ekologisia innovaatioita kansainvälisellä yhteistyöllä | Digital twins enabling sustainable development | Metsäalan trendit – kestävää kehitystä ja digitaalisuutta | Keula kohti vihreämpää veneilyä | Using Ecolabnet in eco-innovation | Rahoitusmahdollisuudet vihreän siirtymän vauhdittamiseksi | The harmonisation of university social responsibility indicators

Katso julkaisu

Ix3 – Palveluiden rooli pk-yrityksissä

Palveluliiketoimintaan siirtyminen edellyttää valmistavan teollisuuden yrityksiltä ja niiden asiakkailta uudenlaista ajattelua ja liiketoimintamallien muutosta. Uusia osaamistarpeita nousee myös palveluiden kehittämisessä. Yksi palveluiden myötä korostunut näkökulma on asiakaskeskeisyys.

Tässä esityksessä tarkastellaan palveluita kehittämisen kohteena sekä luodaan katsaus siihen, miten pk-yritykset palvelukehittämisen näkevät. Lisäksi videolla esitellään Palvelukartta-työkalua, jonka avulla yritys voi tarkastella ja arvioida nykyistä palveluliiketoimintaansa ja palvelukehittämisen tapaa. Työkalu tukee yrityksiä palveluliiketoiminnan muutospolun määrittämisessä. Työkalu on kehitetty tuotetta valmistavien pk-yritysten tarpeisiin Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Digikasvu-hankkeessa.

Katso julkaisu

Ix3 – Tuotevisiointi

Tuotevisioinniksi kutsutaan suunnittelua, jossa kartoitetaan uusia, innovatiivisia tuote- ja palvelumahdollisuuksia. Tuotevisioinnissa ei pyritä parantamaan nykyisiä tuotteita vaan löytämään kokonaan uusia ratkaisuja. Tuotevisiointi sopii tuotteiden, palveluiden ja tuote-palveluyhdistelmien suunnitteluun. Tuotevisiot perustuvat muutosvoimien ymmärtämiseen. Tuotevisioinnissa keskitytään selvittämään asiakkaiden käyttäytymisen muutoksia ja toisaalta uusien teknologioiden avaamia mahdollisuuksia. Tässä puheenvuorossa valotetaan visiointiprosessia esimerkkien avulla.

Katso julkaisu

Ix3 – Asiakaskeskeisyys ja muotoilu kilpailutekijänä

Perinteistä tuotetukea ja huoltopalvelua monet valmistavan alan pk-yritykset ovat toteuttaneet pitkään. Sen sijaan palveluliiketoiminta, digitaalisine palveluineen ja dataa hyödyntävine ratkaisuineen on monelle yritykselle vielä uutta. Digitaalisten ja dataa hyödyntävien palveluiden kehittäminen poikkeaa perinteisestä tuotekehityksestä ja vaatii uudenlaisia resursseja sekä yhteistyökumppaneita.
Tässä puheenvuorossa tarkastellaan asiakaskeskeisyyttä ja muotoilua kilpailutekijänä valmistavassa pk-teollisuudessa. Puheenvuorossa keskitytään palveluiden kehittämiseen.

Katso julkaisu

Mistä Ix3 -hankkeessa on kyse?

Ix3-hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan koulutusohjelma älykkäiden teollisuusratkaisujen kehittämiseen ja kansainvälistämiseen. Koulutusohjelma on suunnattu mikro- ja pk-yrityksille, mutta sitä voivat hyödyntää myös eri alojen tutkijat ja opettajat.

Koulutusohjelman toteuttavat Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus MUOVA sekä Vaasan yliopiston Strategic Business Development tutkimusryhmä ja Digital Economy tutkimusalusta. Projektia rahoittavat Euroopan unionin ESR – Euroopan sosiaalirahasto, Vaasan ammattikorkeakoulu ja Vaasan yliopisto.

Hanke käynnistyi 1.1.2020 ja se kestää 30.06.2022 saakka.

Katso julkaisu