Teema: Työllisyys

Monitoimijuuskartta. Analyysityökalu toimijoiden tunnistamiseen sosiaali- ja terveyspalveluiden monitoimijaisessa kehittämisessä.

Tässä työpaperissa esitellään alustavia tuloksia kehittämistyöstä, joka toteutettiin Opetus- ja kult-
tuuriministeriön rahoittamassa SotePeda 24/7 -hankkeessa ja sen työpaketissa viisi ”Monitoimijuus
kehittämisyhteisöissä” vuosina 2018–2019. Työpaketin tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden, opetta-
jien ja työelämän ammattilaisten osaamista sosiaali- ja terveyspalvelujen monitoimijaisesta kehittä-
misestä.

Katso julkaisu