Teema: Yrittäjyys ja työllisyys

2/2022 Muovaaja – Käännekohta

Vuosi 2022 tuntuu käännekohdalta, josta ei ole paluuta entiseen. Korona-aika opetti meille käsitteen uusi normaali ja näyttää siltä, että saamme soveltaa sitä monella elämän ja yritysmaailman osa-alueella. Perehdymme käännekohtiin vuoden toisessa Muovaajassa.

Katso julkaisu

1/2022 Muovaaja – Tulevaisuus

Ennakoivaa ja markkinalähtöistä kehittämistä | Tulevaisuuden päätökset tehdään tänään | Muovin tulevaisuus puhuttaa | Avaruustalouden ja -liiketoiminnan mahdollisuudet | Luovien alojen digitaalinen tulevaisuus | Virtual reality content development | Askeleen edellä yhteistyön avulla | Metsäteollisuuden resurssiviisas tulevaisuus | Vuokraveneily tulevaisuuden ekoteko | Nykytilan ja muutospolun määrittäminen | Uudistuva ja osaava Suomi

Katso julkaisu

2/2021 Muovaaja – Ekologisuus

Puhdas teknologia näkyväksi – Geyser Batteries | Energiaviisas metalliteollisuus | Ekologisia innovaatioita kansainvälisellä yhteistyöllä | Digital twins enabling sustainable development | Metsäalan trendit – kestävää kehitystä ja digitaalisuutta | Keula kohti vihreämpää veneilyä | Using Ecolabnet in eco-innovation | Rahoitusmahdollisuudet vihreän siirtymän vauhdittamiseksi | The harmonisation of university social responsibility indicators

Katso julkaisu

1/2021 Muovaaja – Älykkäät ratkaisut

Inhimillistä älykkyyttä teollisuuteen – Abb Distribution Solutions | New space facilitating new business opportunities | Resurssiviisaus teollisuusyrityksissä | 3d-tulostus mahdollistaa ketterän suunnittelun ja fiksun valmistuksen | Analytics Pika from data to action | Arjen ongelmasta älykkääseen ratkaisuun – älykäs ovisummeri | Smart solutions for developing training programmes | 3d-tulostus elämyksenä

Katso julkaisu

2/2020 Muovaaja – Yrittäjyyden taito

Maailmanvalloitus perunalla – Skabam Oy:n tarina | Hackathon yhteiskehittämisen muotona | Fostering creativity and entrepreneurial learning in children| Maahanmuuttajien yrittäjäkoulutus | Älykkäiden teollisuusratkaisujen kehittäminen | Palvelumuotoillen tukea eko-innovointiin | Kulttuurialan uudet liiketoimintakonseptit

Katso julkaisu

Monitoimijuuskartta. Analyysityökalu toimijoiden tunnistamiseen sosiaali- ja terveyspalveluiden monitoimijaisessa kehittämisessä.

Tässä työpaperissa esitellään alustavia tuloksia kehittämistyöstä, joka toteutettiin Opetus- ja kult-
tuuriministeriön rahoittamassa SotePeda 24/7 -hankkeessa ja sen työpaketissa viisi ”Monitoimijuus
kehittämisyhteisöissä” vuosina 2018–2019. Työpaketin tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden, opetta-
jien ja työelämän ammattilaisten osaamista sosiaali- ja terveyspalvelujen monitoimijaisesta kehittä-
misestä.

Katso julkaisu

Playing with brands. Survey study of branding in Finnish game companies.

This paper reports the results of a survey conducted by Design Centre Muova. In the survey two background questions formed the ground for the content. Firstly, the research team was interested in investigating how game companies, especially start -up companies integrate their potential customers in the branding and secondly, how the companies perceive the branding in their organization, what kind of issues are considered and how they evaluate their resources and capabilities.

Katso julkaisu