KvarkenSpaceEco – EU Interreg Botnia-Atlantica-hanke.
Avaruusdatasta saadaan kaukokartoituksen, tietoliikenteen sekä paikan- ja ajanmäärityksen kautta laajasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia muun muassa maa- ja metsätalouteen, ympäristönseurantaan, liikenteeseen, merenkulun tarpeisiin, energiatalouteen ja talouden ennakointiin.

KvarkenSpaceEco-hanke luo avaruustalouden innovaatiokeskuksen, Kvarken Space Centerin, joka auttaa Merenkurkun yrityksiä lahden molemmin puolin kehittämään liiketoimintamahdollisuuksia ja käyttämään saatavilla olevaa avaruusdataa. Hankkeessa on tavoitteena myös suunnitella, kehittää ja laukaista oma piensatelliitti; yhdessä Merenkurkun yritysten, korkeakoulujen ja muiden toimijoiden kanssa. KvarkenSat-satelliitin hyötykuorma suunnitellaan yhdessä hankkeen sidosryhmien kanssa ja sen avulla havainnollistetaan uuden, kaupallisen avaruusliiketoiminnan teknisiä mahdollisuuksia.

Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK:n ja Vaasan yliopiston yhteinen startup hautomo West Coast Startup tukee hankkeessa uuden liiketoiminnan syntymistä sekä järjestää aiheeseen liittyviä tapahtumia, mm. NASAn International Space Apps Challenge -hackathonia.

Avaruusteollisuus on kokenut ison murroksen. Alalle on kehittynyt viime vuosina uusi toimintamalli, New Space Economy eli uusi avaruusliiketoiminta, joka mahdollistaa aiempaa helpomman ja halvemman pääsyn avaruuteen. Piensatelliittien ja yksityisten laukaisupalveluiden kehittymisen ansiosta sekä itse satelliitit että niiden laukaisu on aiempaa edullisempaa. Tämä on lisännyt avaruuteen lähetettävien satelliittien määrää tuntuvasti.

Kvarken Space Centerin tavoitteena on varmistaa, että alueen yritykset ja toimijat pystyvät ottamaan osaa tähän uuteen liiketoimintaan, ymmärtävät uusimmat tekniikat ja ovat valmiita niiden toteuttamiseen ja hyödyntämiseen.

Lue lisää hankesivuilta osoittessa: http://www.kvarkenspacecenter.org