Tyyppi: Muova Education

DIGITAL RELUCTANT PERSON IN DIGITAL WORK

Understanding and developing digital employee experiences

This is a final report of DEX Skills project contains different aspects of digital employee experiences. It covers organisational and personal viewpoints as well as digital skills needed in everyday work life. Also, it tackles digital technologies relevant now and in the near future. Through this report, we aim to support the development of softer digital skills relevant for all knowledge workers.

Katso julkaisu

KIITO-työkalu – Vinkkejä mikro- ja pk-yritysten innovaatiopolulle

Ketterää markkinalähtöistä kehittämistä

Tämä opas sisältää React2Market-hankkeessa kehitetyn KIITO-työkalun, joka tukee yritysten arkipäivän innovaatiotoimintaa ja antaa eväitä toimia nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. KIITO-työkalu tarjoaa käytännönläheisiä ja helposti sovellettavia vinkkejä ketterään ja markkinalähtöiseen kehittämiseen. KIITO-työkalu ohjaa yrityksiä toimintaympäristön muutosten tunnistamisessa, markkinaymmärryksen luomisessa, tiedon soveltamisessa innovaatiotoiminnassa, ratkaisujen testaamisessa ja viestinnässä markkinoilla. Työkalun avulla yritykset voivat rakentaa oman oppimispolkunsa, joka koostuu nopeista, osana yrityksen päivittäistä toimintaa toteutettavista oppimispyrähdyksistä.

Katso julkaisu

Vihertyvä veneily. Raportti veneilijäkyselyn ja veneilyn trendianalyysin tuloksista.

Tämä raportti esittelee ECOBOAT-hankkeessa vuonna 2022 toteutettujen veneilijäkyselyn ja veneilyn trendianalyysin tulokset. Raportin tavoitteena on jakaa tietoa venealan toimijoille veneilijöiden muuttuvista toiveista, tarpeista ja veneilytavoista. Erityisesti raportti pyrkii antamaan vastauksia kysymykseen, miten ympäristömyötäinen käyttäytyminen näkyy veneilyssä nyt ja tulevaisuudessa.

Katso julkaisu

Oppimismuotoilun menetelmäkortit – Marianne Laurila

Tämä teos on tarkoitettu oppimismuotoilun tueksi erityisesti ammattikorkeakouluopettajille verkkokoulutusten suunnitteluun ja kehittämiseen. Verkkokoulutuksista on tullut tänä päivänä olennainen osa opettajan työtä. Verkkokoulutus mahdollistaa opiskelijoille yksilölliset oppimispolut sekä joustavan oppimisen ajasta ja paikasta riippumatta. Sen avulla voidaan tavoittaa laaja joukko osallistujia. Laadukkailla verkkokoulutuksilla on paljon annettavaa oppimiselle, mutta niiden rakentaminen on suhteellisen aikaa vievä prosessi ja edellyttää järjestelmällistä oppimisprosessin muotoilua

Katso julkaisu

Kohti älykkäämpää huomista. Datapohjaisen palveluliiketoiminnan askelmerkit mikro- ja pk-yrityksille.

Tämä käytännönläheinen opas antaa yrityksille näkökulmia ja konkreettisia vinkkejä älykkäiden ratkaisujen kehittämisen tueksi. Oppaassa esitellään älyratkaisujen kehittämisen keskeiset teemat. Opas perustuu Ix3-hankkeessa kehitettyä koulututusohjelmaa varten luodun digitaalisen oppimisalustan materiaaleihin, jotka tarjoavat laajasti tietoa ja työkaluja kehitystyön tueksi.

Katso julkaisu

Monitoimijuus sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämisessä. Työkirja korkeakouluopetukseen ja täydennyskoulutukseen.

Työkirjan tavoitteena on lisätä korkeakouluopiskelijoiden ja työelämän ammattilaisten tietoa ja ymmärrystä monitoimijuudesta sote-palvelujärjestelmän kehittämisen kontekstissa. Kirjan avulla tulevat tutuiksi monitoimijaisen kehittämistyön keskeiset käsitteet ja periaatteet sekä sote-palvelujärjestelmän kehittämiseen vaikuttavat toimijat. Kirjassa kuvataan sote-palvelujärjestelmän kehittämistä monitoimijuuden näkökulmasta helppotajuisesti, käytännön esimerkkien ja harjoitustehtävien avulla.

Katso julkaisu