Tyyppi: Muova Insight

ECO-BOAT – 3D-tulostuksen mahdollisuudet veneteollisuudessa

Tämä luento pohjautuu ECO-BOAT hankkeessa tuotettuun tutkimusmateriaaliin ja sen on tuottanut Design Centre MUOVA, VAMK.

Tässä luennossa keskitytään tarkastelemaan 3D-tulostuksen mahdollisuuksia osana veneteollisuuden tuotantoprosessia.

ECO-BOAT -hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unioinin COVID-19-pandemian johdostoa toteuttamia toimia.

ECO-BOAT hankkeessa luodaan veneteollisuuden yrityksille edellytykset siirtyä lineaarisesta talousmallista kohti kiertotaloutta. Hankkeessa luodaan demonstraatioita, uutta osaamista, toimintamalleja ja verkostoja liittyen kierrätettäviin materiaaleihin ja 3D-tulostusteknologiaan sekä ekologiseen tuotemuotoiluun ja kiertotalouden liiketoimintamalleihin.

Katso julkaisu

Kehitä: Ideasta palvelukonseptiksi

Videoissa valotetaan, miten palvelullistuminen ja palvelumuotoilu voivat tukea teollisuuden siirtymistä kohti hiilineutraaliutta. Palvelujen avulla voidaan pidentää tuotteen käyttöikää, lisätä käyttöastetta ja vaikuttaa käytön aikaiseen resurssien kuluttamiseen. Videot on toteuttanut Janne Pekkala.

Katso julkaisu

Ix3 – Palveluiden rooli pk-yrityksissä

Palveluliiketoimintaan siirtyminen edellyttää valmistavan teollisuuden yrityksiltä ja niiden asiakkailta uudenlaista ajattelua ja liiketoimintamallien muutosta. Uusia osaamistarpeita nousee myös palveluiden kehittämisessä. Yksi palveluiden myötä korostunut näkökulma on asiakaskeskeisyys.

Tässä esityksessä tarkastellaan palveluita kehittämisen kohteena sekä luodaan katsaus siihen, miten pk-yritykset palvelukehittämisen näkevät. Lisäksi videolla esitellään Palvelukartta-työkalua, jonka avulla yritys voi tarkastella ja arvioida nykyistä palveluliiketoimintaansa ja palvelukehittämisen tapaa. Työkalu tukee yrityksiä palveluliiketoiminnan muutospolun määrittämisessä. Työkalu on kehitetty tuotetta valmistavien pk-yritysten tarpeisiin Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Digikasvu-hankkeessa.

Katso julkaisu