Teema: Palvelumuotoilu

Digimagia

Palvelumuotoilumenetelmä: Palvelupolku

Digimagia-hankkeen esityksessä avataan, miten palvelupolun avulla voidaan kuvata palvelun käyttöä ja tapahtumia käyttäjän silmin. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Kehittämispäällikkö Miia Lammi, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta.
Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.

Katso julkaisu
Digimagia

Palvelumuotoilumenetelmä: Käyttäjäpersoona

Digimagia-hankkeen esityksessä kuvaillaan, miten käyttäjäpersoonia voidaan hyödyntää palvelumuotoilumenetelmänä. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Kehittämispäällikkö Miia Lammi, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta.
Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.

Katso julkaisu
Digimagia

Palvelumuotoilumenetelmä: Havainnointi

Digimagia-hankkeen esityksessä avataan, miten havainnointia voidaan hyödyntää palvelukehityksen työkaluna. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Projektipäällikkö Anu Norrgrann, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta.
Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.

Katso julkaisu
Digimagia

Sosiaalisen median tavoitteellinen hyodyntäminen

Digimagia-hankkeen esityksessä ohjeistetaan, miten sosiaalista mediaa on mahdollista hyödyntää luovassa toiminnassa ja käsitellään yleisön osallistamisen merkitystä. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Kehittämispäällikkö Miia Lammi, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta.
Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.

Katso julkaisu
Digimagia

Palvelumuotoilu tuplatimantilla

Digimagia-hankkeen esityksessä kuvaillaan, miten tuplatimanttimallia voi hyödyntää palvelumuotoiluprosessien eri vaiheissa. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Kehittämispäällikkö Miia Lammi, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta.
Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.

Katso julkaisu
Digimagia

Mikä on palvelu?

Digimagia-hankkeen esityksessä avataan, mitä palvelun käsitteellä tarkoitetaan palvelumuotoilun kontekstissa. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja:
Projektipäällikkö Anu Norrgrann, Vaasan Ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus Muovasta.
Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.

Katso julkaisu

Kehitä: Ideasta palvelukonseptiksi

Videoissa valotetaan, miten palvelullistuminen ja palvelumuotoilu voivat tukea teollisuuden siirtymistä kohti hiilineutraaliutta. Palvelujen avulla voidaan pidentää tuotteen käyttöikää, lisätä käyttöastetta ja vaikuttaa käytön aikaiseen resurssien kuluttamiseen. Videot on toteuttanut Janne Pekkala.

Katso julkaisu