Teema: Palvelumuotoilu

Muovaaja 1/2017 kansi

1/2017 Muovaaja

Ensimmäisen Muovaaja-lehden aiheena ovat muun muassa teollisten palveluiden muotoilu, asiakkaiden osallistaminen palvelukehitykseen sekä pienten ja keskisuurien yrityksien yhteistyö muotoilijoiden kanssa Suomessa ja Hollannissa.

Katso julkaisu