Digitaalisia ratkaisuja käsityöläisille

Tämä sivu on toteutettu Euroopan Union Interreg Europe ohjelman tukeman Crafts Code -projektin (CReative Actions For Tailoring Smes’ COmpetitive DEvelopment) puitteissa. Lue lisää projektista

Säilyttääkseen kilpailukykynsä, täytyy käsityöalan pk-yritysten kyetä kehittämään prosessejaan, tuotteitaan ja palveluitaan. Tälle sivulle on koottuna digitaalisia työkaluja ja ratkaisuja käsityöläisille, jotka mahdollistavat esimerkiksi innovatiivisen tuotekehityksen, suunnittelun ja markkinoinnin.

3D-tulostus

3D-tulostuksessa digitaalisesta mallista muotoutuu kolmiulotteinen fyysinen kappale. 3D-tulostuksessa on mahdollista tuottaa kappaleita, jotka ovat haasteellisia valmistaa perinteisin menetelmin. Tavallisesti 3D-tulostuksessa materiaaleina ovat muovi ja metalli. Tulostettavan tuotteen mallin voi luoda itse käyttäen joko ilmaisohjelmia (esimerkiksi SketchUp, Tinkercad ja Blender) tai kaupallisia ohjelmia, kuten Solidworks tai Inventor.

3D-tulostus merkitsee käsityöläisille monia mahdollisuuksia. Esimerkiksi erilaisten sapluunoiden ja muottien tekeminen onnistuu 3D-tulostimella. Näin ollen täysin sama muoto on tulostettavissa uudelleen. Erilaisten koekappaleiden sekä osien valmistamiseen 3D-tulostus on myös hyvä mahdollisuus, kuten myös muottien. Näiden lisäksi 3D-tulostus voisi olla hyvä mahdollisuus esimerkiksi valmistaa erilaisia puikkoja neulontaa varten.

Pohjanmaalla 3D-palveluja tarjoavat muun muassa Vaasassa sijaitsevat Hesplan Oy sekä Grano ja Teuvalla sijaitseva TRi design. Nämä yritykset tarjoavat mahdollisuuden käsityöläisille muun muassa tuotekehitykseen, suunnitteluun, mallinnukseen ja tulostukseen, jolloin heidän ei tarvitse itse omistaa kalliita laitteita tai lisenssejä hintaviin ohjelmiin.

Energy Vaasa 3D-center

Pohjanmaan liiton rahoittama hankkeen tavoite on lisätä alueen yritysten ja korkeakoulujen 3D-metallintulostamiseen liittyvää yhteistyötä ja osaamista. Hankkeen tuloksena on Energy Vaasa 3D-center -osaamiskeskus, jonka toiminta on avointa kaikille tahoille, jotka ovat kiinnostuneita 3D-metallintulostuksesta. Osaamiskeskus edistää pienten, keskisuurten ja suurten yritysten, yliopistojen ja muiden julkisten toimijoiden välistä yhteistyötä, mikä on erittäin hieno mahdollisuus käsityöalan pk-yrityksille. Lue lisää

Technobothnian tulevaisuuden käyttöliittymäinnovaatioiden pilottiympäristö

Hankkeessa selvitetään käyttöliittymien tekoon ja arviointiin tarvittavat laitteistot ja työkalut sekä suunnitellaan ja toteutetaan pilottiympäristö Technobothniaan. Jatkossa pilottiympäristössä pystytään tarjoamaan tutkimusta, innovointia ja pilotointia. Technobotnian nettisivut

3D-skannaus

3D-skannauksessa on mahdollista skannauksen avulla tuottaa dataa halutun kohteen ulkonäöstä ja muodosta. Datan pohjalta kootaan kolmiulotteinen malli, jota on mahdollista muokata 3D- ja CAD-suunnitteluohjelman avulla. Tämä mahdollistaa esimerkiksi tietyn kohteen koon muuttamisen tai monistamisen. Käsitöiden kannalta kappaleen koon muuttaminen ja monistaminen on hyödyllistä esimerkiksi erilaisten muottien teossa.

Käsityöläisille 3D-skannauspalveluita tarjoavat yritykset mahdollistavat esimerkiksi fyysisten kappaleiden muuttamisen digitaaliseen muotoon, jolloin ei tarvita mittatarkkoja piirustuksia. 3D-skannaus mahdollistaa uniikkienkin kappaleiden monistamisen ja esimerkiksi koon muuttamisen. Suomessa 3D-skannauspalveluja tarjoaa muun muassa 3DTech, 3DCadsolutions sekä AIPWorks.

Laserleikkaus

Laserleikkaus on menetelmä, jossa työstettävää ainetta leikataan laserilla. Laserilla leikatessa syntyy siisti ja tarkka leikkausjälki. Laserin tarkkuus antaa mahdollisuuden yksilöllisten ja vaativien kuvioiden leikkaamiseen eri materiaaleihin, kuten esimerkiksi paperiin, akryyliin, puuhun ja nahkaan.

Käsitöissä laseria voidaan käyttää muun muassa laserkaiverruksiin ja -merkintöihin sekä tarkkojen sapluunoiden tuottamiseen. Myös painotöihin laser antaa uuden ulottuvuuden.

Laserleikkausta tarjoavia yrityksiä ovat muun muassa vaasalaiset Veslatec, Tarkmet, HTLaser, Welas sekä UltraCut. Vaasassa sekä Kauhavalla sijaitsevan Steelcomp Oy:n palvelutarjontaan kuuluu myös laserleikkaus.

Digipainatus

Digipainatus tarkoittaa painotekniikkaa, jolla paperille on mahdollista muodostaa kuvio suoraan digitaalisesta lähteestä. Digipainatus tarjoaa käsityölle lukuisia mahdollisuuksia. Sen avulla onnistuu muun muassa värien erittäin yksityiskohtainen toistaminen, valokuvantarkka painojälki, kolmiulotteinen vaikutelma sekä erilaiset painotuotteen pinnat. Digipainatus mahdollistaa muun muassa folioinnin, joka tarkoittaa metalliväriä. Foliointi lisää painatukseen näyttävyyttä sekä mahdollistaa personoinnin. Sen avulla voi myös painattaa haluttua kuviota eri pintoihin.

Digipainatusta tarjoavat muun muassa vaasalaiset Tarramaa Oy sekä Waasa Graphics Oy.

Verkkokauppa

Verkkokaupat ovat hyvä mahdollisuus myydä itse omia käsitöitään ilman fyysistä tilaa, josta tarvitsee maksaa vuokraa. Mahdollisuuksia verkossa myymiselle on perustaa joko oma verkkokauppa, tai myydä tuotteitaan yleisessä verkkokaupassa.

Suomalainen Molla Mills on virkkauskuvioiden suunnittelija sekä kirjailija. Hänen tuotteensa ovat moderneja ja raikkaita. Molla Millsin verkkokauppa on inspiroiva ja visuaalisesti kaunis kokonaisuus. Verkkokaupassa on myynnissä Molla Millsin ohjeita, joiden avulla ostaja voi itse virkata kauniita Molla Millsin suunnittelemia kuvioita. Myynnissä on myös ohjeisiin tarvittavia lankoja. Lisäksi Molla Mills järjestää erilaisia workshopeja, jotka kokoavat neulojat yhteen. Molla Millsin verkkokaupan konsepti on hyvin innovatiivinen, sillä hän ei myy tuotteita, joihin tarvitsee paljon resursseja ja pääomaa, vaan sen sijaan myynnissä on ohjeita, joihin ei tarvitse materiaaleja eikä valmistusprosessia.

Hyvä esimerkki suomalaiselle käsityölle suunnatusta verkkokaupasta on MadeBy Käsityökortteli, jossa on myynnissä Suomen Käsityöyrittäjät SKYT ry:n jäsenten käsityönä Suomessa valmistamia tuotteita. Lov!t -verkkokauppa tarjoaa markkinapaikan suomalaisille käsityömerkeille. Lov!t-verkkokauppaan on mahdollista ilmoittaa haluavansa myyjäksi sähköpostilla tai täyttämällä yhteydenottolomakkeen. Mainitsemisen arvoinen verkkokauppa suomalaiselle käsityölle on Villeriina, joka nimittää itseään ”kotimaisen käsityöalan pienyrittäjien tavarataloksi”.

Lisää verkkokaupparatkaisuja

Blogit

Blogi on englanniksi blog, joka lyhentyy sanasta weblog. Blogi on siis verkkosivusto, johon yksi tai useampi bloggaaja tuottaa omaa sisältöä. Blogissa sisällöt, kuten kirjoitukset, kuvat ja videot ovat helposti löydettävissä aikajärjestyksessä. Blogit ovat hyvä mahdollisuus esimerkiksi ylläpitää omaa portfoliota käsitöistä. Lisäksi blogissa voi vaikkapa esitellä tarkemmin käyttämiään tekniikoita.

Lov!t-verkkokaupan nettisivujen yhteydessä on blogi, johon eri käsityöläiset ovat tehneet blogipostauksia käsitöistään. Kototeko on käsityösisällöntuottajan ylläpitämä käsityöblogi, jossa on koottuna käsitöiden eri vaiheita sekä ohjeita.

Digitaaliset ohjelmat ja oppimisympäristöt

Digitalisaatio mahdollistaa erilaiset digitaaliset oppimisympäristöt, jotka ovat erittäin hyviä mahdollisuuksia jakaa ohjeita, inspiraatiota sekä ideoita. Digitaalinen oppimisympäristö tarkoittaa oppimisympäristöä, joka ei vaadi läsnäoloa, vaan oppiminen tapahtuu virtuaalisesti. Digitaaliset ohjelmat ovat ohjelmia, jotka mahdollistavat esimerkiksi 3D-suunnittelun virtuaalisesti.

Punomo.fi on verkkosivusto, joka kokoaa yhteen käsityön etäopiskelumateriaalia, suunnitteluideoita sekä ohjeita, ja lisäksi järjestää webinaareja eli internetissä toteutettavia tapahtumia. Tinkercad.com on verkkosivualusta, jossa voi oppia esimerkiksi 3D-suunnittelusta.

Opiskelumateriaalia verkossa

Verkkosivuratkaisut

Verkkosivut tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia erilaisiin ratkaisuihin tavallisten kotisivujen lisäksi. Kestävänkehityksenviikko.fi on verkkosivu, joka kokoaa yhteen Suomessa Kestävän kehityksen viikolla järjestettäviä tapahtumia. Tapahtumat ovat luokiteltu alueittain. Sivustolle voi ilmoittaa ja rekisteröidä oman Kestävän kehityksen viikon tapahtuman, joka julkaistaan sivuilla hyväksynnän jälkeen.

Suomen käsityöläisten kannalta samankaltainen ratkaisu voisi olla erittäin hieno mahdollisuus koota käsitöihin liittyviä tapahtumia ja koulutuksia yhteen paikkaan. Näin ollen niin pienemmät kuin suuremmatkin toimijat voisivat saada näkyvyyttä ja samalla saada tietoa muista Suomen käsitöihin liittyvistä tapahtumista.

Toinen hyvä esimerkki monipuolisesta verkkosivuratkaisusta on sweetambs.com. Verkkosivu kokoaa yhteen keksien koristeluun liittyvää materiaalia. Verkkosivulta löytyy muun muassa aloittelijan opas keksien koristelun aloittamiseen, tutoriaaleja sekä keksien koristeluun tarkoitettuja pakkauksia, joissa on koottuna kaikki tarvittava tietynlaisten keksien koristeluun. Pakkaukset ovat maksullisia. Lisäksi verkkosivulla on ”members only” -osio, joka on tarkoitettu ainoastaan maksaville asiakkaille. Osiossa on mahdollista valita edullisempi tai kalliimpi kuukausijäsenyys.

Sosiaalisen median ratkaisut

Sosiaalinen media tarkoittaa internetin palveluita ja sovelluksia, jotka mahdollistavat käyttäjien välisen kommunikaation lisäksi oman sisällöntuotannon. Suosituimpia sosiaalisen median palveluita vuonna 2022 ovat YouTube, Facebook ja Instagram.

Sosiaalisen median palvelut Instagram ja TikTok ovat oiva keino saada näkyvyyttä omille käsitöilleen tai vaikkapa opetusvideoille. Instagramissa nimimerkillä @sweetambs esittäytyvä Amber Spiegel on erikoistunut keksien koristeluun. Hän on kartuttanut Instagramissa itselleen huimat miljoona seuraajaa ainoastaan keksien ja leivonnaisten koristeluun keskittyvällä sisällöllä. TikTokiin on mahdollista ladata videomuotoisia julkaisuja, kun taas Instagram perustuu sekä kuviin että videoihin.

Pinterest on linkkien ja kuvien jakopalvelu, jossa on mahdollista luoda ja ylläpitää erilaisia kokoelmia teemoittain. Käsityöläiset voivat esimerkiksi koota kokoelmia erilaisista tekniikoista ja inspiraationlähteistä.

Mainitsemisen arvoinen some-alusta on lisäksi videopalvelu Vimeo. Myös YouTube perustuu videoihin, mikä on hyvä mahdollisuus ladata esimerkiksi omien käsitöiden opetusvideoita.

Palveluissa voi hyödyntää myös maksullisia tilaajapalveluita pienemmille seuraajaryhmille tai saadakseen lisätietoa aiheesta, esimerkiksi käsityötekniikasta, voi käyttäjä ostaa tai vuokrata erillisen videon. Näitä voi hyödyntää myös virtuaalikursseilla.

YouTube-opiskelumateriaalia

Inspiroidu Instagramissa

Inspiroidu TikTokissa

Verkkokokoustyökalut ja striimausalustat

Digitalisaatio mahdollistaa tapaamiset ilman lähikontaktia. Verkkokokoustyökalut, kuten Zoom, Google Meet sekä Microsoft Teams ovat palveluita, joissa on mahdollista pitää erilaisia tilaisuuksia etäyhteyksin. Käsityöyhteisölle tämä on oiva tilaisuus järjestää esimerkiksi verkkokursseja helposti ilman suurempaa organisointia. Edellä mainituissa palveluissa vuorovaikutus on molemminpuolista, sillä kaikki osallistujat voivat halutessaan pitää videokameraa sekä mikrofonia päällä.

Striimaus, englanniksi live streaming, tarkoittaa suoratoistoa. Striimaus mahdollistaa laadukkaan videokuvan lähettämisen suorana internetyhteyksien välityksellä. Striimin katsojat voivat kommentoida lähetystä kommenttikenttään. Suosittuja striimauspalveluita ovat muun muassa YouTube Live ja Twitch. Myös striimauksen avulla voi järjestää erilaisia käsityökursseja tai -tapahtumia. Verkkotyöalustoja ja striimausalustoja voi hyödyntää myös virtuaalikursseilla.

Teollisten palveluiden innovointiympäristö CoprotoLab

Palvelut ovat tärkeitä käsityöläisten kannalta. Niitä voi prototypioida eli niistä voi kehittää testattavia versioita ja malleja, ja testata. Testatessa nähdään mikä toimii ja mikä ei sekä lisäksi saadaan kommentteja kuluttajilta. Tämä auttaa lopullisen palvelun kehittämisessä. Palveluita voidaan testata myös virtuaalisesti. Yksi tällainen alusta on CoProtoLab.

Kansainvälisesti ainutlaatuinen CoProtolab-prototypiontiympäristö tarjoaa työkalut teolliseen palveluinnovointiin aina idean kehittämisestä palvelun suojaamiseen saakka. Ohjeistot, mallit ja pohjat työpajojen ohjaamiseen ja eri suojausmenetelmien hyödyntämiseen on helppo ottaa käyttöön sekä yrityksessä että koulutuksessa.

QR-koodi

QR-koodi tarkoittaa ruutukuviota eli ruutukoodia, joka sisältää tietoa. Koodi on luettavissa esimerkiksi älypuhelimen tai tabletin avulla. Joissakin älypuhelimissa on valmiina mahdollisuus QR-koodin lukemiseen, kun taas joihinkin älypuhelimiin se täytyy ladata erikseen. QR-koodin voi luoda QR-koodigeneraattorin avulla. QR-koodigeneraattoreita löytyy internetistä monia, niin ilmaisia kuin maksullisiakin.

QR-koodia voidaan hyödyntää lukuisiin eri tarkoituksiin, ja se voi löytyä monesta eri paikasta. QR-koodin voisi lisätä esimerkiksi oman käsityön pakkaukseen, ja ohjata ostaja sitä kautta esimerkiksi tuotteen valmistuksesta ja materiaaleista kertovalle nettisivulle. QR-koodilla voisi ohjata skannaajan myös esimerkiksi tuotteen reseptiin tai videoon, jossa esitellään erilaisia tekniikoita tuotteen valmistukseen.

Adoben ilmainen QR-koodigeneraattori

QR Code Generator – ilmainen QR-koodigeneraattori

Oppimisympäristöt ja oppimismateriaali verkossa

InnoWork, ServiceDigiCulture ja Inn-Commerce ovat EU-projekteja, joiden tavoitteena on kehittää ja edistää pk-yritysten innovatiivisuutta ja valmiuksia sopeutua yhteiskunnan nykyisiin sekä tuleviin muutoksiin.

ServiceDigiCult, Digital and Sustainable Innovation for the Cultural and Creative Sectors (markkinointinimi: ServiceDigiCulture; 2021–2023). Projektin tavoitteena on edistää kulttuurialojen ja luovien alojen yritysten, työntekijöiden ja työttömien palveluinnovaatio- ja palvelumuotoiluosaamista sekä valmiuksia sopeutua tämänhetkisiin ja tuleviin yhteiskunnan muutoksiin, haasteisiin ja erityistilanteisiin, kuten koronaviruspandemia. Näin projekti pyrkii osaltaan edistämään ja ylläpitämään alan työllisyyttä sekä luomaan alalle kestävämpää pohjaa. Projekti keskittyy erityisesti palveluiden uudistamiseen ja innovointiin sekä sen pohtimiseen, kuinka tuotteita voitaisiin muuttaa palveluiksi asiakaslähtöisellä tavalla ja miten tuoda nämä asiakkaan saataville kestävällä tavalla ja yhteiskunnan sekä alan muutoksia ennakoiden. Prosessissa voidaan hyödyntää muun muassa digitalisaatiota. ServiceDigiCult on EU:n Erasmus+ Strategic Partnership ‑ohjelman osarahoittama projekti.

ServiceDigiCulturen nettisivut

Lisätietoa ServiceDigiCulturesta

Inn-Commerce, Gamified Training for Successful Commercialization of Young SMEs’ Innovation (2017–2018). Projektin tavoitteena on edistää nuorten PK-yritysten innovaatioiden kaupallistamista parantamalla heidän taitojaan ja tietopohjaansa myynninedistämisessä sekä tuotteiden ja palvelujen markkinoinnissa. Keinona tähän on pelillisyyttä hyödyntävä valmennusmateriaali, materiaalin käyttämiseen luotava ohjeisto PK-yritysille ja ammatillisille valmentajille sekä esimerkkejä hyvistä innovoinnin kaupallistamisen käytännöistä. Inn-Commerce on EU:n Erasmus+ Strategic Partnership ‑ohjelman osarahoittama projekti.

Lisätietoa Inn-Commercesta 

InnoWork, Towards a more innovative workplace (2014–2016) eli ”kohti innovatiivisempaa työpaikkaa” ‑projektin tavoitteena on edistää työpaikkainnovointia. Tämä tapahtuu kehittämällä ja tuottamalla työpaikkainnovointia edistävää valmennusmateriaalia mikro- ja PK-yrityksille sekä toisena kohderyhmänä ammatillisen valmennuksen tarjoajille. Projektin tavoiteena on myös rakentaa luovuuteen ja innovaatiojohtamiseen liittyviä synergioita PK-yritysten, tutkimusyhteisön, ammatillisen koulutuksen ja EU:n välille. InnoWork on EU:n Erasmus+ Strategic Partnership ‑ohjelman osarahoittama projekti.

InnoWorkin nettisivut

Lisätietoa InnoWorkista

Ota yhteyttä!

Tanja Oraviita

Projektipäällikkö
tanja.oraviita@vamk.fi

+358 40 163 2940