InnoWork

Kohti innovatiivisempaa työpaikkaa

InnoWork, Towards a More Innovative Workplace, eli ‘kohti innovatiivisempaa työpaikkaa’ – projekti edistää työpaikkainnovointia. Tämä tapahtuu kehittämällä ja tuottamalla työpaikkainnovointia edistävää koulutusmateriaalia. InnoWork:in pääkohderyhmiä ovat mikro-, pienet- ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) sekä ammatillisen koulutuksen tarjoajat.

InnoWork tukee pk-yrityksiä kehittämään kykyään soveltaa innovaatiotaitojaan käytännön työssä. Samanaikaisesti se pyrkii edistämään pk-yritysten kilpailukykyä. Projekti luo luovuuteen ja innovaatiojohtamiseen liittyviä synergioita pk-yritysten, tutkimusyhteisön, ammatillisen koultukset ja EU:n välille.

Projektin päätavoitteena on luoda pk-yrityksille EU:ssa innovaatioystävällisempi ympäristö ja lisätä pk-yritysten sopeutuvuutta liike-elämäympäristössä. Keinona tähän on InnoWork-hankkeen aikana kehitettävä koulutusmateriaali, joka on vapaasti verkossa saatavilla. Koulutusmateriaali koostuu seuraavista osioista:

 • InnoWork opintosuunnitelma, joka sisältää mm. kurssien sisällöt ja tavoitteet, kursseille osallistumiseen tarvittavat ennakkovaatimukset, tietoa kurssien aikana kehitettävistä avaintaidoista, sekä tietoa erikoistumisesta.
 • Koulutussisältö: pk-yritysten innovointikykyä ja luovuutta lisäävä koulutusmateriaali, jonka aiheina on esimerkiksi ”innovaatiojohtaminen”, ”teknologia innovatiivisten ideoiden mahdollistajana”, sekä luova työpaikkajohtaminen”.
 • Ohjeet InnoWork-koulutusmateriaalin käyttöön ottamiseen ammatillisen koulutuksen tarjoajille
 • InnoWork -internetsivusto, jolla ovat esillä koulutusmateriaali pk-yrityksille sekä materiaali ammatillisille kouluttajille.

Lisätietoa projektista

Projektikonsortio

Projektikonsortio muodostuu seitsemästä partnerista, joita ovat:

 • European Center for Quality Ltd., Bulgaria
 • Chamber of Commerce and Industry Vratsa, Bulgaria
 • LearnPlay Foundation Ltd., Yhdistyneet kuningaskunnat (Englanti)
 • Oy Vaasan Ammattikorkeakoulu, Suoni
 • KTU regioninis mokslo parkas, Liettua
 • Aidlearn, Consultoria em Recursos Humanos Lda., Portugali
 • Multidisziplinäres Institut für Europa-Forschung Graz, Itävalta 

Projektitiedot

InnoWork –projektin rahoittaa Euroopan Unionin Erasmus+ ohjelma. 

Projektin nimi: Towards a More Innovative Workplace

Projektinimen lyhenne: InnoWork

Projektin kesto: 1.9.2014 – 31.10.2016

Ohjelma: EU, Erasmus+, KA2 – Yhteistyöhankkeet (Cooperation and Innovation for Good Practices)

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Ota yhteyttä!

Tanja Oraviita

Projektipäällikkö
tanja.oraviita@vamk.fi

+358 40 163 2940