Digitaalinen työntekijäkokemus on tärkeä osa nykyajan työelämää. DEX Skills on koulutusohjelma opiskelijoille ja työttömille, jotka ovat valmiita kehittämään digitaalista työntekijäkokemusta organisaatioissa.

Haasteet kertautuvat, kun uusi työntekijä opettelee ohjelmistojen lisäksi organisaation prosessit ja tavan toimia tai ulkomaalaistaustainen työnhakija ei voi opetella ohjelmistoja ja toimintatapoja omalla äidinkielellään. Koulutusohjelma auttaa määrittämään omaa digitaalista työnkuvaa ja työprosesseja sekä kehittämään omia toimintatapojaan digitaalisessa työympäristössä.  

Yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa on ohjelmistoja, joita ei pysty käyttämään tarkoituksenmukaisesti tai tehokkaasti. Useita ohjelmistoja on avoinna yhtä aikaa ja tietoja voi joutua syöttämään usealle alustalle. Sekava ja monimutkainen digitaalinen työ voi aiheuttaa informaatioähkyä ja työn tehottomuutta, ehkä voi puhua jopa ohjelmisto- ja digiähkystä.  

Korona-pandemia siirsi työntekoa kotitoimistoihin niillä aloilla ja työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Etätyö onkin nostanut yritysten ja organisaatioiden digitaalisen työn ja niissä olevat haasteet uuteen valoon. Miten yritysten ja organisaatioiden tietojärjestelmät ja ohjelmistot palvelevat työn tekemistä? Miten ohjelmistojen ja järjestelmien käyttöä voitaisiin tehostaa? 

REACT-EU-rahoitusvälineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Koulutusohjelma digitaalisen työntekijäkokemuksen kartoittamiseen ja kehittämiseen 

DEX Skills -hanke suunnittelee ja toteuttaa verkkokoulutusohjelman digitaalisen työntekijäkokemuksen (DEX, digital employee experience) kartoittamiseen ja kehittämiseen. Digitaaliseen työntekijäkokemukseen liittyvät tekniset, organisatoriset ja psykologiset tekijät, käytön prosessit ja ohjelmistojen käytettävyys. Digitaaliseen työntekijäkokemukseen vaikuttavat myös 
organisaation kulttuuri, työntekijöiden osallistumisen tavat, HR ja innovaatiokyvykkyydet.  

Koulutusohjelman avulla työntekijät, yrittäjät tai työttömät voivat kehittää digitaalisia taitojaan ja oppivat keinoja parantaa omia työtapojaan digitaalisessa työympäristössä. Koulutusohjelma toteutetaan englanninkielisenä, verkkopohjaisena koulutuksena, josta ei anneta opintopisteitä mutta osallistujat saavat sertifikaatin koulutuksen suorituksesta.  

DEX Skills -koulutus käynnistyy huhtikuussa 2023  

Koulutusohjelman suunnittelu | elo – joulu 2022 
Verkkopohjaisen koulutusohjelman tuotanto ja viestintä | loka 2022 – huhti 2023 
Koulutusohjelman toteutus | huhti – elo 2023 
Ajankohtaiset asiat löytyvät hankkeen sosiaalisen median kanavista:

LinkedIn

Hankkeen loppuraportti esittelee koulutusohjelman kehittämistä ja aihepiiriä. Linkki raporttiin.

Privacy policy

Projektitiimi

Miia Lammi

Jari Ratilainen

Expert | Online training
040 182 9027
jari.ratilainen@muova.fi

Veera Hautala

Sanna Peltonen

Expert | User centricity
050 408 3638
sanna.peltonen@muova.fi

João Pereira

Expert | Digital technologies