DEX Skills – Digitaalinen työntekijäkokemus -koulutusohjelma

Digitaalinen työntekijäkokemus on tärkeä osa nykyajan työelämää. DEX Skills on koulutusohjelma opiskelijoille ja työttömille, jotka ovat valmiita kehittämään digitaalista työntekijäkokemusta organisaatioissa.

Haasteet kertautuvat, kun uusi työntekijä opettelee ohjelmistojen lisäksi organisaation prosessit ja tavan toimia tai ulkomaalaistaustainen työnhakija ei voi opetella ohjelmistoja ja toimintatapoja omalla äidinkielellään. Koulutusohjelma auttaa määrittämään omaa digitaalista työnkuvaa ja työprosesseja sekä kehittämään omia toimintatapojaan digitaalisessa työympäristössä.  

Yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa on ohjelmistoja, joita ei pysty käyttämään tarkoituksenmukaisesti tai tehokkaasti. Useita ohjelmistoja on avoinna yhtä aikaa ja tietoja voi joutua syöttämään usealle alustalle. Sekava ja monimutkainen digitaalinen työ voi aiheuttaa informaatioähkyä ja työn tehottomuutta, ehkä voi puhua jopa ohjelmisto- ja digiähkystä.  

Korona-pandemia siirsi työntekoa kotitoimistoihin niillä aloilla ja työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Etätyö onkin nostanut yritysten ja organisaatioiden digitaalisen työn ja niissä olevat haasteet uuteen valoon. Miten yritysten ja organisaatioiden tietojärjestelmät ja ohjelmistot palvelevat työn tekemistä? Miten ohjelmistojen ja järjestelmien käyttöä voitaisiin tehostaa? 

REACT-EU-rahoitusvälineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Koulutusohjelma digitaalisen työntekijäkokemuksen kartoittamiseen ja kehittämiseen 

DEX Skills -hanke suunnittelee ja toteuttaa verkkokoulutusohjelman digitaalisen työntekijäkokemuksen (DEX, digital employee experience) kartoittamiseen ja kehittämiseen. Digitaaliseen työntekijäkokemukseen liittyvät tekniset, organisatoriset ja psykologiset tekijät, käytön prosessit ja ohjelmistojen käytettävyys. Digitaaliseen työntekijäkokemukseen vaikuttavat myös 
organisaation kulttuuri, työntekijöiden osallistumisen tavat, HR ja innovaatiokyvykkyydet.  

Koulutusohjelman avulla työntekijät, yrittäjät tai työttömät voivat kehittää digitaalisia taitojaan ja oppivat keinoja parantaa omia työtapojaan digitaalisessa työympäristössä. Koulutusohjelma toteutetaan englanninkielisenä, verkkopohjaisena koulutuksena, josta ei anneta opintopisteitä mutta osallistujat saavat sertifikaatin koulutuksen suorituksesta.  

DEX Skills -koulutus käynnistyy huhtikuussa 2023  

Koulutusohjelman suunnittelu | elo – joulu 2022 
Verkkopohjaisen koulutusohjelman tuotanto ja viestintä | loka 2022 – huhti 2023 
Koulutusohjelman toteutus | huhti – elo 2023 
Ajankohtaiset asiat löytyvät hankkeen sosiaalisen median kanavista:

LinkedIn

Hankkeen loppuraportti esittelee koulutusohjelman kehittämistä ja aihepiiriä. Linkki raporttiin.

Privacy policy

Projektitiimi

Miia Lammi

Projektipäällikkö
050 408 4969
miia.lammi@muova.fi

Jari Ratilainen

Asiantuntija | Verkkokoulutus
040 182 9027
jari.ratilainen@muova.fi

Veera Hautala

Asiantuntija | Muotoilu
040 748 8185
veera.hautala@muova.fi

Sanna Peltonen

Asiantuntija | Käyttäjäkeskeisyys
050 408 3638
sanna.peltonen@muova.fi

João Pereira

Asiantuntija | Digitaaliset teknologiat
050 563 0803
joao.pereira@muova.fi

DEX Skills in English

Companies and public organizations have software that cannot be used appropriately or efficiently. Several software programs are open at the same time, and data may need to be copied to several platforms. Messy and complex digital work can cause information fatigue and work inefficiency, perhaps we can even talk about software or digital fatigue.  

The Corona pandemic moved work to home offices where it was possible. Remote work has brought the digital work and the challenges it faces into a new light. How do the information systems and software support work? How could the use of software and systems be more efficient?  

Educational program for mapping and developing the digital employee experience  

The DEX Skills project plans and implements an online educational program for mapping and developing the digital employee experience.  The broad topic includes technical, organizational and psychological factors, use processes and usability issues related to digital work. The digital employee experience is also affected by organizational culture, HR and innovation capabilities. The educational program aims to make sense of this complex topic in a usable way.  

With the help of the educational program, unemployed, employees, and entrepreneurs can develop their digital skills and learn ways to improve their own working methods in a digital work environment. Also, developers of digital solutions can benefit from the education. The educational program is implemented in English as a web-based learning. The participants receive a certificate for completing the education, but no credits are awarded.  

DEX Skills training will start in April 2023  

Project timetable

1. Planning the training program | August-December 2022  
2. Production and communication of the web-based training program | October 2022 – April 2023  
3. Implementation of the training program | April – August 2023  

Current issues can be found on the project’s social media channels:  

Facebook

LinkedIn

Ota yhteyttä!

Miia Lammi

Projektipäällikkö
miia.lammi@muova.fi

+358 50 408 4969