Yrityspalvelut

Teemme muotoilua tavalla, joka tuo tulosta. Yrityspalvelumme tarjoavat monipuolisia ratkaisuja liiketoiminnan, organisaation, tuotteiden, palveluiden ja brändin kehittämiseen yrityksen koosta ja toimialasta riippumatta.

Muovan palveluvalikoimasta rakennetaan yrityskohtaisesti optimaalinen kokonaisuus tukemaan asiakkaan liiketoiminnan tavoitteen saavuttamista. Muotoilutyön lisäksi autamme mielellämme osaamisellamme projektin suunnittelun, raportoinnin sekä yritystukirahoituksen saralla.

Teollinen muotoilu

Yhdistämme käyttäjien tarpeet ja markkinoilla tunnistetut mahdollisuudet kustannustehokkaaseen valmistukseen.  

Muotoilussa hyödynnämme 3D-suunnittelun ja 3D-tulostuksen mahdollisuuksia optimaaliseen lopputulokseen pääsemiseksi. Osaamisemme on koulittu niin korkean profiilin kuluttajatuotteissa kuin teknologiavetoisissa teollisuuslaitteissa.

3D-mallit, visualisoinnit, mallikappaleet, valmistuksen kilpailutus, markkinatutkimus

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilun avulla luomme ratkaisuja palveluiden tuottamiseen, käyttämiseen ja myymiseen. Palveluiden kehittämisen ja tuotteistamisen rinnalla koulutamme organisaatioita palvelumuotoilun toimintatapaan ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämiseen.

Palvelumuotoilu ja sen työkalut soveltuvat yhtä lailla palvelualan kuin teollisuusyritystenkin palvelukehitykseen.

Palvelupolku, prosessit, palvelukuvaukset, myyntimateriaali, koulutukset 

Brändi ja graafinen
suunnittelu

Brändin rakentamisessa kiteytetään ja tehdään näkyväksi yrityksen osaaminen, tavoitteet ja vahvuudet. Brändi on osa yrityksen koko toimintaa kattaen tuotteet, palvelut ja viestinnän. 

Graafinen suunnittelu ja markkinointiosaaminen ovat vankka brändin rakentamisen aisapari, kun luodaan erottuvaa ja asiakkaita puhuttelevaa visuaalista ilmettä ja markkinointimateriaalia.

Logo, visualisoinnit, brändiohjeisto, mainokset, pakkaukset

Käyttäjäkokemus
ja sovellukset

Muotoilemme digitaalisia ja fyysisiä käyttöliittymiä, joissa yhdistyvät tarkoituksenmukaisuus ja ymmärrettävyys visuaalisesti mielenkiintoisesti paketoituna.

Näyttöpäätteet, ohjauspaneelit, kotisivut ja applikaatiot ovat yrityksen kasvot asiakkaan arjessa, minkä vuoksi niiden tulee sujuvan toiminnallisuuden lisäksi puhua yrityksen brändin kanssa samaa kieltä. 

Käyttöliittymät, UI, UX, ikonit, kotisivujen layout, fyysiset ja digitaaliset prototyypit

Liiketoimintamuotoilu
ja strategiatyö

Liiketoimintamuotoilussa kehitystyön kohteena on yksittäisen tuotteen sijaan koko tuotteisto, palveluvalikoima, organisaation prosessit, uusien asiakasryhmien tavoittaminen tai laajemmin yritykseen liittyvät arvoketjut. 

Yhtä lailla muotoiluvetoisesta ja osallistavasta strategiatyöstä saadaan hyötyä organisaation toimintakulttuurin muutoksessa, teknologisten kehitysaskelien tai vaikkapa tuotevetoisen kansainvälistymisen suunnittelussa.

Prosessien kehittäminen ja visualisointi, strategiakuvat, strategiatyön tukimateriaalit, data-analytiikka, koulutus, workshopit, kehityssuunnitelmat, tuotteiston kehittäminen, asiakas- ja markkinatutkimus

Etsitkö
rahoitusta
kehittämiseen?

Kehitystyö on aina taloudellinen panostus, minkä johdosta julkista yritysrahoitusta kannattaa harkita jo varhaisessa vaiheessa. Autamme mielellämme rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä ja projektien suunnittelussa.

Muovalla on laaja kokemus eri rahoituspalveluista ja rahoitustukihakemusten laatimisesta osana kehitystyötä. Olemme tehneet pitkään yhteistyötä Business Finlandin ja Ely-keskusten kanssa.

Innovaatioseteli, Business Finland, Ely konsultointi, Ely kehittämisavustus, Ely-keskus

Ota yhteyttä!

Tommi Siljamäki

Muotoilupäällikkö 
050 573 4003
tommi.siljamaki@muova.fi