Kasvuhautomo

West Coast Startup on Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston yhteinen yrityshautomo. Toiminnan ytimessä on alkuvaiheessa olevien startup-tiimien ja yritysten tukeminen ketterin kehitysmenetelmin. Tarjoamme tukea liikeidean kehittämiseen ja testaamiseen sekä yrityksen perustamiseen. Työskentelemme sekä uusien että jo toiminnassa olevien yritysten kanssa.

Ideasta liiketoiminnaksi

West Coast Startup (WCS) edistää yrittäjyysvalmiuksia sekä start-up yritysten onnistumisen edellytyksiä ja kasvukykyä muotoilun menetelmin. Palvelumuotoilu, tuotemuotoilu sekä liiketoimintamuotoilu näyttäytyvät toisiaan täydentävinä elementteinä sekä toimintamme peruspilareina. Ydintoiminta perustuu tiimien valmentamiseen sekä fasilitoivaan kehittämiseen.

Hautomopalvelut

Idean sparraus ja valmennus

West Coast Startup tarjoaa tukea yrityksen perustamiseen, liikeidean kehittämiseen ja testaamiseen.

Hautomo tarjoaa palveluita sekä uusille että jo toiminnassa oleville yrityksille.

 

Nopea testaus ja validointi

Nopea prototypiointi, alustavien oletusten haastaminen sekä idean testaus ja validointi ovat myös merkittävä osa hautomon toimintaperiaatetta. Aito ymmärrys asiakkaista luo varmuutta idean jalkauttamiselle.

Spin off -palvelut

Kaupallistamisen tuki tutkimuslähtöisestä toiminnasta tai uuden idean jalostus omaksi liiketoiminnaksi liike-elämästä.

Yrityksille

Liiketoimintamuotoilu

Muotoilu auttaa jäsentämään liiketoimintakonseptia myös strategian ja toiminnan tasolla. Liiketoimintamuotoilu, eli muotoilun menetelmiä hyödyntävä liiketoiminnan kehitys, soveltuu erinomaisesti liiketoimintaideoiden ja -mallien suunnitteluun ja testaamiseen sekä uusien palvelu- ja tuotekonseptien ketterään kehittämiseen.

Lue lisää: Liiketoimintamuotoilu uuden yritystoiminnan kehittämisessä >

Hackathonit ja workshopit

Yhteiskehittäminen on meille tuttua.

Hackathonit antavat hyvän mahdollisuuden osallistaa korkeakouluyhteisömme opiskelijat yhteiskehittämisen menetelmin uusien innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen.

Yrityksen sisäiset fasilitoidut työpajat soveltuvat hyvin nopeisiin kehitystoimenpiteisiin ja kokeiluihin.

 

liiketoimintamuotoilu

Ota yhteyttä!

Jari Ratilainen

Projektipäällikkö
jari.ratilainen@muova.fi
+35840 182 9027