Tutkimus ja kehitys

Muotoilu rakentaa tulevaisuuden toimintaympäristöä nostamalla ihmiset keskiöön. Muotoilu valjastaa luovuuden ja konkretisoi mahdollisuudet.

Tavoitteenamme ovat kestävät ja innovatiiviset yritykset. Tämän eteen teemme tiivistä yhteistyötä teollisuuden, yrityskehittäjien, asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa.

Tulevaisuuden tuotteet, palvelut ja järjestelmät

Muotoilemme tuotteita, palveluita, järjestelmiä ja ekosysteemejä. Tutkimme, kehitämme ja käytämme muotoilun toimintatapoja. Keihäänkärkemme on kestävien tuote- ja palvelujärjestelmien muotoilu teollisuudessa.

Tärkeimpiä keinojamme ovat palvelumuotoilu, teollinen muotoilu, käyttäjä- ja markkinatutkimukset, konseptointi ja visiointi sekä prototypiointi ja yhteiskehitys.

Digitalisaatio ja
teollinen
palvelumuotoilu

Digitalisaatio tarjoaa teollisuudelle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Muotoilu löytää tavan valjastaa etäyhteydet, digitaaliset alustat ja datapohjaiset ratkaisut arvoa tuottavaksi palveluksi. Asiakaslähtöisyys ja käyttäjäkokemus ovat aina muotoilun ytimessä.

Teollinen muotoilu ja palvelumuotoilu yhdistyvät teollisessa palvelumuotoilussa. Teollinen palvelumuotoilu tarttuu mahdollisuuksiin ja kehittää houkuttelevia, hyödyllisiä ja helppokäyttöisiä palveluita teollisuuteen.

Olemme kehittäneet CoProtolab-prototypiointiympäristön teollisten palveluiden nopeisiin kokeiluihin VR-alustalla. Tervetuloa testaamaan!

Kestävä kehitys
ja järjestelmien
muotoilu

Tulevaisuuden järjestelmät perustuvat kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen. Biomateriaalit, etäratkaisut ja tuotteiden käyttöiän pidentäminen ovat esimerkkejä teollisuuden kestävän kehityksen ratkaisuista.

Kestävien järjestelmien muotoilussa korostuu yhteiskehittäminen. Tarvitaan kirkas yhteinen visio, johon halutaan sitoutua. Yhteiskehittäminen nostaa esiin eri toimijoiden näkökulmat.

Olemme kehittäneet REWISE-VR-ympäristön, jolla havainnollistetaan resurssiviisaita teollisuuden arvoketjuja. Tervetuloa tutustumaan!

Yrittäjyys,
työllisyys ja
muotoiluajattelu

Muotoiluajattelu perustuu käyttäjälähtöisyyteen ja luovuuteen, visuaalisuuteen ja kokeiluihin. Se auttaa rakentamaan tulevaisuutta ja ratkaisemaan ongelmia.

Työelämän kehittäminen ja johtaminen hyötyvät muotoiluajattelusta. Yhdessä kehittäen uudet toimintatavat juurtuvat organisaatioon.

Uusi liiketoiminta tai startup saa muotoiluajattelusta ketterän tavan kehittää ja arvioida onnistumisen
mahdollisuuksia. 

Ota yhteyttä!

Miia Lammi

Kehittämispäällikkö
050 408 4969
miia.lammi@muova.fi