CoProtolab mukana Pohjanmaan liiton esittelyvideolla

Muova Admin
|
28.8.2020

Pohjanmaan liitto esittelee alueen kärkeä korkeakoulujen keinoista tukea teollisuuden digitalisaatiota.

Kilpailukyvyn varmistaminen digitalisoituvassa maailmassa on yksi Pohjanmaan valmistavan teollisuuden ja koulutusjärjestelmän keskeisistä haasteista. Uusien teknologioiden parissa tehtävää yhteistyötä edistämällä Pohjanmaan liitto auttaa seutua vastaamaan haasteeseen.

Pohjanmaan liitto edistää yhteistyötä aktiivisella vuoropuhelulla, jossa tunnistetaan tärkeimpiä elinkeinopoliittisia kehittämistoimia. Vuoropuhelun avulla voimme suunnata tuen sellaisiin hankkeisiin, joilla on suurin vaikuttavuus.

EU:n aluekehitysrahaston (EAKR) ja kansallisten ohjelmien rahoitusta käytetään maakunnan elinkeinoelämän kehittämiseen. Tässä videossa näet esimerkkejä kokonaisuuksista, jotka ovat saaneet rahoitusta Pohjanmaan liitolta.

https://youtu.be/Q2MCNP9uT8k