CreAction – Yhteistyöhubi 4.6.2019

Muova Admin
|
17.5.2019

Yhteistyöllä ainutlaatuisia kokemuksia | Unika erfarenheter genom samarbete

 

Teollisuuden ja luovan alan rajapinnoilla kytee merkittäviä mahdollisuuksia innovatiivisille ratkaisuille. Tunteita herättävä viestintä ja markkinointi, vaikuttava HR sekä ainutlaatuiset tuotteet, palvelut ja yhteisproduktiot ovat esimerkkejä kilpailuetua luovista ratkaisuista.

Pohjanmaalla on kaikki mahdollisuudet nousta teollisuuden ja luovan alan yhteistyön kansainväliseksi menestystarinaksi. Muotoilu on löytänyt vakiintuneet tavat luoda arvoa teollisuusyrityksille, josta voidaan ammentaa oppia luovan alan laajamittaiseen sekä hyödyntämiseen. Yhteistyö teollisuuden ja kulttuuri-taide-muotoilualan välillä edellyttää kuitenkin uusia toimintamalleja ja uutta osaamista.

Haluatko olla edelläkävijä tulevaisuuden innovatiivisten ratkaisujen luomisessa? Muotoilukeskus MUOVA ja Österbottens hantverk järjestävät Creve 2.0 –hankkeen puitteissa tapahtuman alueen teollisuudelle ja luovien alojen toimijoille. Tervetuloa kehittämään uusia yhteistyötapoja, joilla luodaan arvoa asiakkaalle!

HUOM!
Tapahtuma on osallistujille ilmainen, mutta paikkoja on vain rajoitetusti joten muistathan ilmoittautua ajoissa.
Ilmoittautuminen tapahtumaan on sitova. Pidätämme oikeudet ohjelmamuutoksiin.

Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä: https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/7931/lomake.html

OHJELMA | PROGRAM

11.00–12.00 Lounas ja musiikkia | Lunch och musik

12.00–12.10 Tervetuloa | Välkommen | Jari Ratilainen, West Coast Startup, MUOVA & Malin Wälitalo-Palo, Österbottens Hantwerk / Loftet

12.10–12.20 The Table Concept | Amarillo

12.20–13.40 Pecha Kucha: Yritysesimerkkejä rajapinnoilta | Företagsexempel mellan branscher

13.40–14.00 Coffee ja networking

14.00–14.30 Anne Stenros | Creative Catalyst, toiminut mm. Helsingin kaupungin muotoilujohtajana sekä Koneen muotoilupäällikkönä

14.30–15.00 Johanna Stenback | Moomin Characters Oy Ltd – Samarbeten och engagemang som stärker ditt varumärk

15.00–15.15 Pop Up questions

15.15–16.15 Workshop: Yritysten haasteet ja yhteistymallit & företagens utmaningar och samarbetsmodeller

16.15–16.45 Tuloksien esittely | Presentation av resultatet

16.45–17.00 Seuraavat askeleet Crevessä | Nästa steg i Creve

***

Vid gränssnitten av den industriella och den kreativa branschen uppstår signifikanta möjligheter till innovativa lösningar. Känslomässig kommunikation och marknadsföring, effektfull HR och unika produkter, tjänster och samproduktioner är exempel på lösningar med konkurrensfördel.

Österbotten har alla möjligheter att växa fram som en internationell framgångssaga inom industriellt och kreativt samarbete. Design har funnit ett etablerad sätt att skapa värde för industriföretag där man kan lära att utnyttja den kreativa sektorn. Samarbetet mellan industrin och den kulturella-konstnärliga-designsektorn kräver dock nya procedurer och nya färdigheter.

Vill du bli en pionjär när det gäller att skapa innovativa lösningar för framtiden? Designcentrum MUOVA och Österbottens hantverk arrangerar ett evenemang för områdets industriella aktörer och kreativa branscher inom Creve 2.0-projektet. Välkommen att utveckla nya samarbetssätt för att skapa mervärde för kunden!

Observera! Evenemanget är gratis för deltagare, men det finns begränsat med platser, så kom ihåg att registrera dig i tid.
Anmälan till evenemanget är bindande. Vi förbehåller oss rätten för programändringar.

För att registrera följ denna länk: https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/7931/lomake.html