Drop in –tapahtuma Muovassa 9.5. teemalla ”Industrial services in the digital era”

Muova Admin
|
18.4.2018

Eurooppa-päivän kunniaksi Muovassa järjestetään 9.5.2018 yrityksille suunnattu Drop in –tapahtuma teemalla ”Industrial services in the digital era”. Päivän aikana yrityksillä on mahdollisuus keskustella Muovan ja Vaasan yliopiston asiantuntijoiden kanssa teemaan liittyvistä kysymyksistä sekä testata VR-teknologialla toteutettua palveluiden prototypiointiympäristöä.

 

AVAA KUTSU TÄSTÄ: DROP_IN_MUOVA-090518_INDUSTRIAL_SERVICES_IN_THE_DIGITAL_ERA.PDF

Tapahtuman mahdollistivat Co-Protolab, joka on Pohjanmaan liiton Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitettu projekti sekä Digikasvu, joka on Pohjanmaan ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahastosta rahoitettu projekti. 

TERVETULOA!

 

Lisäksi tilaisuudessa voi tutustua seuraaviin EU-rahoitteisiin hankkeisiin:

Inn-Commerce | Gamified Training for Successful Commercialization of Young SMEs’ Innovation
Hankkeessa edistämään nuorten pk-yritysten innovaatioiden kaupallistamista parantamalla heidän taitojaan ja tietopohjaansa myynninedistämisessä sekä tuotteiden ja palvelujen markkinoinnissa. Tämä tapahtuu kehittämällä pelillisyyttä hyödyntävä koulutusmateriaali.

Kaleidoscope | Supporting female migrant entrepreneurs
Hankkeessa edistetään yrittäjyyttä EU:ssa asuvien maahanmuuttajanaisten keskuudessa kehittämällä ohjelma, joka huomioi sukupuoli- ja maahanmuuttajaulottuvuudet, niin kutsutut pehmeät taidot (perustuen esim. ideointityökaluihin Enterprice circle sekä Creative Project Canvas,) sekä monikulttuurillisuuden.

D-THINK | Design Thinking Applied to Education and Training
D-Think projektissa edistetään muotoiluajattelun käyttämistä oppimisen välineenä ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa. Projektissa kehitettiin korkea-asteen opettajien ja kouluttajienkäyttöön tarkoitettu Muotoiluajattelu opetustyössä -verkkokurssi sekä erilaisia muotoiluajattelun menetelmiä sisältävä innovatiivinen työkalupaketti.

IBIS | Innovative Business growth In Start-ups
Hankkeessa sovelletaan European Business Growth Catalyst (EBGC) -koulutusohjelmaa yrityshautomoihin, tutkitaan start-up yritysten tarpeita ja sovelletaan EBGC materiaali start-up yrityksille sopivaksi sekä kehitetään uutta oppimateriaalia. Lisäksi projektissa rakennetaan Euroopan laajuinen verkosto toiminnassa olevista ja start-up yrityksistä.

Social UP | Design Thinking for sustainability of social enterprises
Hankkeessa edistetään sosiaalisten yritysten kilpailukykyä tuottamalla heille sekä heidän kehittäjilleen (mm. ammatilliset kouluttajat) muotoiluajatteluun perustuvaa koulutusmateriaalia. Tavoitteena kerätä myös sosiaalisia yrityksiä koskevia hyviä käytäntöjä.

Global Spin| Transnational Entrepreneurship and Corporate Learning: Fostering Effective Internationalization Strategies in Academic Spin Offs
Hankkeessa kehitetään akateemisille spin off:eille suunnattu innovatiivinen Internet-, tabletti- ja mobiilisovelluksia hyödyntävä opintomateriaali kansainvälisestä yrittäjyydestä.

InnoTAL | Integrating Talent Development into Innovation Ecosystems in Higher Education
Hankkeessa edistetään korkeakoulujen valmiuksia tukea ja kehittää opiskelijoiden innovaatiotaitoja ja edistää heidän työllistymistään. Hankkeen lopputuotoksia ovat: 1) pilottikoulutusohjelma 2) Innovation Field Labs, sekä 3) viitekehys tukemaan tutkimusta ja vastuullista innovaatiotoimintaa.

 

AR-SOVELLUS

Tapahtumapäivänä on myös saatavilla Muovan AR-sovellus, joka löytyy silloin osoitteesta: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.muova.ar

Sovellus käyttää kameraa toimiakseen, mutta ei kerää käyttäjän tietoja eikä sisällä mainoksia.