Luovien alojen nykytila, näkymät ja kasvupotentiaali -julkaisu saatavilla

Muova Admin
|
15.1.2021

Julkaisu käsittelee laaja-alaisesti luovan alan liiketoiminnan kehittämistä ja verkostojen toimintaa. Muovan tuottamissa artikkeleissa esitellään BusinessMuovain-työkalua uuden liiketoiminnan arviointiin ja kehittämiseen sekä asiakaslähtöisen yhteiskehittämisen fasilitointia.

Julkaisu on vapaasti saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-64-0114-0

Julkaisu tuotettiin Creve 2.0-hankkeen tuloksista ja sidosryhmien näkemyksistä luovan alan kehittämiseen. Hankkeessa Muova vastasi työkalun kehittämisestä uuden luovan liiketoiminnan kehittämiseen ja arviointiin. Lisäksi Muova toteutti yhdessä Österbottens hantverkin kanssa yhteiskehittämisen tilaisuuksia, joissa luovan alan yrittäjät kehittivät uutta liiketoimintaa Pohjanmaalla.

Creve 2.0 oli kansallinen hanke, jossa

  • rakennettiin valtakunnallista luovien alojen palveluverkostoa ja digitaalisia neuvontapalveluja
  • tuotettiin työkaluja yrittäjyyden ja liiketoimintapotentiaalin arviointiin
  • koulutettiin yrittäjyyden opettajia ja yritysneuvojia luovien alojen lähitulevaisuuden liiketoiminnan ja osaamisen tarpeisiin
  • törmäytettiin luovien alojen yrittäjiä eri alojen yritysten kanssa uuden, luovan osaamisen hyödyntämiseen perustuvan liiketoiminnan saavuttamiseksi.

Hanketta koordinoi HUMAK ja siihen osallistui Muovan lisäksi, Turun AMK, Aalto-yliopisto, Hämeen AMK, Lapin yliopisto, MUOVA ja Österbottens Hantverk.