Merenkurkun ylittävä avaruustalouden ja -liiketoiminnan ekosysteemi

jari_muova
|
31.10.2022

Suomessa haetaan merkittävää talouskasvua avaruustoiminnan alalta. New Space tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Satelliittijärjestelmien lisäksi nousevaa avaruustaloutta kuvaa erityisesti datapohjaisen palveluliiketoiminnan nousu, analytiikka sekä tiedon soveltaminen yhteiskunnan ja liiketoiminnan erilaisiin tarpeisiin. Ala on mm. Business Finlandin mukaan kasvamassa globaalisti. Skaalautuvia mahdollisuuksia ennakoidaan Suomessa löytyvän esimerkiksi kaukokartoituksen, tutkakuvantamisen, tietoliikenteen, data-analysoinnin, tekoälyn sekä kyberturvallisuuden piiristä. 

KvarkenSpaceEco (EU Interreg BA) -hankkeessa kehitetään uutta, Merenkurkun ylittävää, suomalais-ruotsalaista innovaatioekosysteemiä. Tavoitteena on tukea avaruusalan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa luomalla edellytyksiä yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyölle, uudelle liiketoiminnalle sekä uusien innovaatioiden ja startup-yritysten syntymiselle.

MONIMUOTOINEN EKOSYSTEEMI 

Teknologiamurros, toimintaympäristön monimuotoisuus sekä kansainvälisyys edellyttävät
innovaatiotoiminnassa yhteistyötä. Tätä toimijoiden välistä vuorovaikutusta on hankkeessa fasilitoitu erilaisin yhteiskehittämisen menetelmin,mm. liiketoimintatyöpajojen, hackathonien ja seminaarien sekä yhteisten foorumien muodossa. Tavoitteena on yhdistää verkoston toimijat ja osaaminen yhteisen tekemisen ääreen. Lisäksi yhteisen innovaatioinfrastruktuurin kehitys, uudet koulutusmahdollisuudet sekä rahoitusinstrumenttien integrointi tukevat ekosysteemin kasvua ja innovaatioketjun toimivuutta. Arvoketjujen toiminnan kehittäminen, laadukkaat tuotteet ja palvelut sekä osaavan työvoiman varmistaminen hyötyvät kaikki muotoilulähtöisestä ajattelusta ja muotoilumenetelmien soveltamisesta.

Vaasan ammattikorkeakoulu on huomioinut avaruusosaamisen sovellukset strategiassaan tulevaisuuden mahdollisuutena. Yhdeksi nousevaksi painoalaksi on nostettu ”New Space Economy: älykkäät tuote- ja palveluratkaisut”. Teema linkittää yhteen Vaasan ammattikorkeakoulun energia-alan, IT:n, logistiikan, liiketalouden ja muotoilun. Myös elinkeinoelämälle avautuu uusia, mielenkiintoisia liiketoimintamahdollisuuksia ja
verkostoja avaruusteeman ympärillä.

West Coast Startup – VAMKin ja Vaasan yliopiston yhteinen uusyrityshautomo, on tukenut toiminnallaan usean uuden startup yrityksen syntymistä avaruustoimialalle.

Innovaatioekosysteemiin kytkeydyt ketterästi LinkedIn-sivuston kautta osoitteessa www.linkedin.com/company/kvarken-space-center/ 

Teksti: Jari Ratilainen

Julkaistu Muovaajassa 1/2022