Muotoiluajattelu opetustoiminnassa

Muova Admin
|
11.2.2016

Uusi tutkimusraportti

Tutkimusraportissa tarkastellaan muotoiluajattelun (Design Thinking) asemaa ja sen mahdollisuuksia opetuksessa ja siihen liittyvissä tehtävissä. Lisäksi tilaisuudessa esitellään syksyllä 2015 korkea-asteen ja ammatillisen opetuksen opetushenkilöstölle tehdyn kyselyn tuloksia. Kyselyssä tarkasteltiin heidän suhtautumistaan muotoiluajatteluun ja täten muun muassa muotoiluajattelun mahdollisuuksia opetukseen liittyvissä tehtävissä. Tutkimusraportti tilattavissa:

www.d-think.eu/food-for-thought.html

D-THINK projekti

Design Thinking Applied to Education and Training (D-THINK) eli D-THINK projektin tavoite on edistää muotoiluajattelun käyttöä korkea-asteen opetuksessa ja ammatillisessa opetuksessa. Projektin aikana kehitetään tätä tarkoitusta varten toolkit ja mobiilikurssi korkea-asteen ja ammatillisen opetushenkilöstön käyttöön.
 
D-THINK –projektia rahoittaa Euroopan Unionin Erasmus+ ohjelma. Projekti alkoi 1.9.2014 ja se päättyy 31.8.2017.  Lisätietoa projektista osoitteesta http://www.d-think.eu/ sekä projektin Facebook –sivustolla https://www.facebook.com/DThinkResearchProject/.

Lisätietoja: Tanja Oraviita, puh. 040-163 2940, tanja.oraviita@vamk.fi