MUOVA Education julkaisusarjan ensimmäinen numero ilmestynyt!

Muova Admin
|
22.6.2020

MUOVA Education julkaisee Muovan tuottamaa monialaista ja muotoiluun liittyvää oppimismateriaalia ja opetussisältöjä. Ensimmäisen julkaisun aiheena on Monitoimijuus sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämisessä.

Monitoimijuus sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämisessä on työkirja korkeakouluopetukseen ja täydennyskoulutukseen. Työkirjan tavoitteena on lisätä korkeakouluopiskelijoiden ja työelämän ammattilaisten tietoa ja ymmärrystä monitoimijuudesta sote-palvelujärjestelmän kehittämisen kontekstissa. Kirjan avulla tulevat tutuiksi monitoimijaisen kehittämistyön keskeiset käsitteet ja periaatteet sekä sote-palvelujärjestelmän kehittämiseen osallistuvat ja vaikuttavat toimijat. Kirjassa kuvataan sote-palvelujärjestelmän kehittämistä monitoimijuuden näkökulmasta helppotajuisesti, käytännön esimerkkien ja harjoitustehtävien avulla.

Työkirja on laadittu Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa SotePeda 24/7 -hankkeessa (2018–2020), jonka tavoitteena on vahvistaa digitaaliseen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän käyttämiseen, johtamiseen ja kehittämiseen liittyvää osaamista.

Tutustu julkaisuun tästä.