Pääkirjoitus – Muovaaja 1/2022

Miia Lammi
|
27.10.2022

Tulevaisuus tuntuu mahdottomalta ennustaa tilanteessa, jossa maailmankuva muuttuu silmiemme edessä uskomattomalla nopeudella. Aiemmin tunnistetut kehityskulut näyttävät ennemmin nopeutuvan, vahvistuvan tai painottuvan uudella tavalla, kuin että syntyisi täysin uusia uomia. Tästä kiitos kuuluu esimerkiksi Sitran ja EU:n ennakoinnille. Nopeat muutokset edellyttävät kuitenkin yrityksiltä jatkuvaa valppautta.

Yrityksillä on useita vaihtoehtoja suhtautua tulevaisuuden näkymiin. Kun toimintaympäristö muuttuu, siihen voi reagoida nopeasti tai vasta pakon edessä. On myös mahdollista ennakoida tulevaisuutta aktiivisesti edelläkävijänä tai vasta seuraavassa aallossa oppien muiden kokemuksista. Kun yritys tuo uusia ratkaisuja markkinoille, se samalla muuttaa toimintaympäristöä, jolloin muiden on pohdittava omaa toimintaansa
suhteessa muutokseen.

PROJEKTIVOIMAA TULEVAISUUTEEN

Tämänkertainen Muovaaja keskittyy tulevaisuuteen, miten sitä ennakoidaan ja luodaan. React2market-projekti auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä hyödyntämään markkinatietoa entistä joustavamman ja muutoskyvykkäämmän toiminnan kehittämisessä. Eco-boat puolestaan rakentaa tulevaisuuden visioita ympäristöystävällisempään veneilyyn ja Rewise metsäteollisuuteen. Tulokset ovat yritysten vapaasti käytettävissä. Digimagia opastaa luovan alan yrittäjät digitaalisten palveluiden maailmaan ja KvarkenSpaceEco sateliittidataa hyödyntäviin ekosysteemehin.

Messut ovat monille yrityksille paikka hakea uusia näkökulmia omaan toimintaan. Muova vieraili PlastExpo-messuilla, jossa ympäristöystävälliset materiaalit tekivät merkittävän esiinmarssin. Vesille-messuilla olivat äänessä sähkömoottorit ja järisyttävät tehokoneet ympäristönäkökulmia unohtamatta.

EPÄVARMA TULEVAISUUS?

Tällä hetkellä näyttää siltä, etteivät koronapandemian kiihdyttämä digitaalisuus ja ilmastomuutoksen vastaiskua käyvä ekologisuus ole jääneet sodan jalkoihin. Kun huomio keskittyy Ukrainaan, on vielä vaikea nähdä sodan moninaisia seurauksia. Kun myllerrykset ovat käynnissä, voidaan rakentaa skenaarioita poluiksi mahdollisiin
tulevaisuudenkuviin. Näiden valossa on helpompi varautua tulevaisuuteen ja rakentaa kestävää
kilpailukykyä.

Vaasassa 10.6.2022 | Miia Lammi | MUOVAn kehittämispäällikkö | Lehden päätoimittaja

Julkaistu Muovaajassa 1/2022