Kaleidoscope

Maahanmuuttajanaisten yrittäjyyden edistäminen

Kaleidoscope-projektissa yhdistyvät monikulttuurisuus ja yritystoiminta. Projektin tarkoituksena on kehittää kohderyhmälle suunnattu, yritystoimintaa tukeva ohjelma, joka huomioi sukupuoli- ja maahanmuuttajaulottuvuudet, niin kutsutut pehmeät taidot (perustuen esim. ideointityökaluihin Enterprice circle sekä Creative Project Canvas,) sekä monikulttuurillisuuden. Menetelmä, oppimismateriaali ja työkalut ovat saatavilla  verkossa. Lisäksi projektissa kehitetään opaskirja ohjaajille ja kouluttajille, joita myös koulutetaan materiaaliin projektin aikana. Hankkeen menetelmää ja materiaalia voidaan hyödyntää myös muiden maahanmuuttajien hyväksi. Materiaali tulee olemaan saatavilla englanniksi, italiaksi, ranskaksi ja suomeksi.

Maahanmuuttajilla on OECD:n tutkimuksen mukaan (mm. OECD, 2010) selkeä rooli työpaikkojen luomisessa ja kansantalouden parantamisessa. Samanaikaisesti työttömyys maahanmuuttajanaisten keskuudessa on korkeampi muihin verrattuna.

Projekti on Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelman tukema hanke.

Lisätietoa projektista

Projektin partnerikonsortio

Vaasan ammattikorkeakoulu (Suomi), koordinaattori

Consorzio Materahub Industrie Culturali e Creative (Italia)

Inova Consultancy (Iso-Britannia)

Elan Interculturel (Ranska)

Ajankohtaista ja lisää projektista https://www.kaleidoscopeproject.eu/ 

Projektin tekniset tiedot

Projektin nimi: Kaleidoscope: supporting female migrant entrepreneurs

Projektin lyhenne: Kaleidoscope

Projektin kesto: 1.9.2017– 31.8.2019

Ohjelma: EU, Erasmus+, Strategic partnership, adult education

Lisätietoja

VAMK: Tanja Oraviita  | +358 40 163 2940 | tanja.oraviita@vamk.fi

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein.

The Finnish National Agency for Education is hosting the national agency for the European Union’s education and youth programmes.

Ota yhteyttä!

Tanja Oraviita

Projektipäällikkö
tanja.oraviita@muova.fi

+358 40 163 2940