Logo, joka kertoo hankkeen olevan Euroopan Unioni osarahoittama

ORBIT

Avaruustalouden innovaatiot
ORBIT-hanke (Ostrobothnian Regional Space Business and Innovation) luo Pohjanmaalle toimintamallin uuteen avaruustalouteen liittyvien uusien innovaatioiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa, vahvistaa ja tukea Pohjanmaan avaruusinnovaatioekosysteemiä ja parantaa alueen yritysten kilpailukykyä.
 
ORBIT täten tukee ja synnyttää alueelle yrityksiä, jotka tuottavat uusia tuotteita ja palveluita avaruus- ja datatalouden liiketoiminta-alueille. Hankkeessa rakennetaan New Space Innovation Funnel –toimintamalli, joka nostaa Vaasan seudun ja Pohjanmaa yhdeksi kansalliseksi uuden avaruustalouden innovaatiokeskittymäksi.

Kolmivaiheisessa “suppilossa” tapahtuu sekä karsintaa että kehitystä, jolloin ideat jalostuvat kaupallisiksi tuotteiksi tai palveluiksi. Prosessin eri vaiheisiin liittyy erilaisia tukipalveluita ja toimenpiteitä. Pohjanmaan maakunnan yritysten kanssa tiiviistä yhteistyötä tekevä ORBIT-hanke toimii avaruustalouden innovaatiokiihdyttämönä edistäen paikallista innovaatiotoimintaa ja kasvua vauhdittaen samalla ESA BIC West Coast Finlandin juurtumista alueelle.

ORBIT-hankkeessa syntyvien tuotosten myötä maakunnan avaruus- ja datatalouden innovaatiovalmiudet paranevat sekä tietoisuus avaruustaloudesta ja sen tarjoamista uusista liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksista lisääntyy.

 

Yhteydenotto

Projektipäällikkö

Jari Ratilainen

jari.ratilainen@muova.fi

+358 40 182 9027