REBOOT, PEHMEIDEN TYÖELÄMÄTAITOJEN VALMENNUS KORKEAKOULUTETUILLE TYÖNHAKIJOILLE PILOTOIDAAN VIRTUAALISENA KORONAVIRUSEPIDEMIASTA JOHTUEN

Muova Admin
|
16.4.2020

Reboot-valmennus pilotoidaan keväällä 2020 Suomessa, Belgiassa, Kreikassa ja Isossa-Britanniassa. Pilotointiin osallistuvat työttömät ja alityöllistetyt korkeakoulutetut, sekä valmentajat ja kouluttajat. Alun perin monimuoto-opetuksena suunniteltu pilotointi järjestetään jokaisessa osallistujamaassa Covid-19-pandemian vuoksi virtuaalisesti sekä korkeakoulutetuille työnhakijoille että valmentajille ja kouluttajille. Pilotointi tuottaa arvokasta tietoa tulevaisuudessa sekä itsenäisenä verkko-opiskeluna suoritettavaan että monimuoto-opetuksena toteutettavaan valmennukseen.

Haluamme kiittää kaikkia pilotointiin osallistuvia korkeakoulutettuja ja kouluttajia joustavuudesta tänä haastavana pandemian värittämänä aikana.

Reboot-valmennuksen tavoitteena on kehittää työttömien ja alityöllistettyjen korkeakoulutettujen työelämässä tarvittavia pehmeitä taitoja, sekä auttamaan tunnistamaan ja ilmaisemaan näitä heidän pohtiessaan tulevia urapolkujaan. Pehmeät taidot ovatkin nyt ehkä tärkeämpiä kuin koskaan, sekä työelämässä että kaikissa elämän tilanteissa meille kaikille. Tämä pätee erityisesti kriisikausiin, jolloin normaali elämä on haasteellista. Esimerkiksi koronaviruspandemia osoittaa osaltaan pehmeiden taitojen, kuten ongelmanratkaisutaitojen, epävarmuuden sietokyvyn ja luovuuden merkityksen.

Reboot-valmennus koostuu kolmesta taitomoduulista, ja urajoustavuuteen sekä portfolioihin keskittyvästä moduulista sekä pehmeiden taitojen itsetestauksen. Valmennusmateriaali tulee olemaan saatavilla ilmaiseksi.

Reboot – Rebooting, Re-rooting and Re-skilling Unemployed and Underemployed Higher Education Graduates for Work 4.0’ on projekti EU Erasmus+ ohjelman tukema kehittämisprojekti.

 

Lisätietoja:  Tanja Oraviita: tanja.oraviita@vamk.fi

 

Tutustu nettisivuihimme ja seuraa meitä Facebookissa