teollinen
muotoilu

Tuotteen toiminnallisuus ja ulkonäkö samassa paketissa. Teollinen muotoilu tarjoaa keinot erottua massasta.

Hyvän tuotteen muotoilu

Menestyvä tuote

Teollinen muotoilu on teollisesti valmistettavien tuotteiden muotoilua. Muotoilu yhdistää käytettävyyden, designin ja valmistettavuuden näkökulmat toimivaksi kokonaisuudeksi. Kaupallisesti menestyvien tuotteiden perustana ovat markkinoilla tunnistetut mahdollisuudet sekä käyttäjien tarpeiden ymmärrys. Myynnin kasvun lisäksi teollisella muotoilulla voidaan tuotevetoisesti vaikuttaa merkittävästi yrityksen brändiin ja erottautumiseen kilpailijoista.

 

Tiimityö

Muotoilun rooli on riippuvainen suunniteltavasta tuotteesta. Yksinkertaisimmallaan voidaan tuotteen koko suunnitteluprosessi toteuttaa ideasta aina tuotteistukseen muotoiluprojektin puitteissa. Teknologisesti ja rakenteellisesti monimutkaiset suunnittelukohteet edellyttävät jo lähtökohtaisesti laajempaa tuotekehitystä, jolloin muotoilu toimii osana tuotekehitystiimiä.

Monialaisuus

Monialaisuus kehitystyön eri vaiheissa korostuu myös tarkasteltaessa tuotteen elinkaarta jo suunnittelupöydällä. Kasvaneet ilmasto- ja ympäristöhaasteet edellyttävät ympäristöystävällisiin ja kestäviin suunnitteluratkaisuihin pyrkimistä. Tiivis yhteistyö yrityksen ja sidosryhmien kanssa tarjoaa parhaat edellytykset tuotteen elinkaaren kattavaan arviointiin ja samalla se luo mahdollisuudet nopeuttaa prosessia sekä kasvattaa onnistumisen edellytyksiä.

Muotoilua eri tarpeisiin

Asiakaskeskeiset ratkaisut

Teollinen muotoilu on työkalu niin kuluttajatuotteiden kuin teollisuuslaitteiden kehittämiseen. Teollisen muotoilun keskiössä on asiakas- ja käyttäjäkeskeinen näkökulma, jonka myötä suunnittelussa halutaan ymmärtää niin asiakkaiden kuin käyttäjien maailmaa. Tyypillistä onkin kartoittaa suunnittelun pohjaksi markkinoiden tarjontaa ja käyttäjien toimintaa sekä tarpeita.

Kartoitusten lisäksi muotoiluprojektissa tehdään muutamia vaihtoehtoisia konsepteja jo varhaisessa vaiheessa, joiden avulla voidaan täsmentää suunnittelua ennen kuin kehitystyöhön on investoitu suuremmin. 

3D-suunnittelu ja nopeat prototyypit

Teollisen muotoilun lopputuloksena on useimmiten 3D-malli sekä 3D-tuloste ratkaisun testaamista varten. Mallinnettujen tiedostojen avulla yritys voi jatkaa tuotteistamista esim. muottien valmistuksen parissa. Joskus suunniteltava tuote ja siihen liittyvä materiaali- ja valmistusosaaminen on yritykselle tuntematonta, minkä johdosta projektin parissa voidaan osallistua myös valmistuksen kartoitukseen sekä kilpailutukseen.

3D-mallinnettu tuote tarjoaa myös oivallisen mahdollisuuden luoda sen avulla markkinointia varten esityskuvat, jotka realistisuudessaan antavat tavan testata ja koemarkkinoida tuotetta jo ennen varsinaista valmistusta sekä tuotannon investointeja. 

Teollinen muotoilu Muovassa

Ketteryys

Teollinen muotoilu on osa Muovan DNA:ta. Teollinen muotoilu tai tuttavallisesti sanottuna tuotemuotoilu on muotoilutoiminnan ytimessä ja on luonut perustan suunnitteluprosesseillemme. Teollista muotoilua olemme soveltaneet laaja-alaisesti vuosien varrella eri toimialoille.

Monipuolisuus

Konepajateollisuuden puolella on muotoiltu moottoreiden komponentteja ja suojaosia. Työlaitteiden kuten hydraulipuristimien muotoilua ja tuoteperheen muotokieltäkin on uudistettu. Käyttäjän elämää on helpotettu muotoilemalla ja 3D-tulostamalla työkoneiden ohjauslaitteita käyttöön.

Paikallisuus

Kuluttajatuotteissa on luotu asumiseen liittyviä ratkaisuja jätevesisäiliöistä valaisimiin, ruoanlaittoratkaisuihin ja pientalokonsepteihin. Rannikolla veneily on lähellä ja vuosien varrella on kertynyt kokemusta veneily- ja laiturituotteistakin. Kansainvälisille markkinoille on suunniteltu korkean profiilin luksustuotteita useamman vuoden ajan yhdessä pohjalaisen yrityksen kanssa.

Ota yhteyttä!

Tommi Siljamäki

Muotoilupäällikkö 
050 573 4003
tommi.siljamaki@muova.fi