Tulevaisuutta luovat päätökset tehdään tänään

Tommi Siljamäki
|
31.10.2022

Yritysten toimintaympäristö muuttuu kiihtyvällä vauhdilla. Yllättävät tapahtumat, kuten pandemia tai Euroopassa puhjennut sota, voivat kääntää tulevaisuuden näkymät päälaelleen yhdessä yössä. Kilpailukyvyn säilyttäminen, haasteisiin vastaaminen ja mahdollisuuksiin tarttuminen edellyttää uudenlaista osaamista ja toimintatapoja. Yrityksiltä vaaditaan entistä laaja-alaisempaa ja systemaattisempaa tulevaisuuden ennakointia. 

Toukokuussa 2022 Muova kysyi asiakkailtaan, missä yritykset näkevät eniten tarvetta osaamisen kehittämiseen. Kyselyyn vastasi 14 henkilöä. Vastaajat saivat valita kysymyksiin useita vastausvaihtoehtoja.

Vastauksissa korostuu yritysten tasapainoilu olemassa olevan ja uudistumisen välillä. Selkeästi eniten yritykset näkivät osaamisen kehittämistarvetta nykyisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Uusien tuote- ja/tai palvelumahdollisuuksien tunnistaminen, uusien tuotteiden ja/tai palveluiden kehittäminen sekä uusien ratkaisujen prototypiointi ja testaaminen tulivat tasaisena rintamana vanavedessä. 

Sen sijaan osaamisen kehittäminen trendien hyödyntämisessä ei vielä ole noussut kovinkaan korkealle yritysten agendalla. Trendien ongelmana saattaakin olla, että ne jäävät helposti etäisiksi ja pohdinta trendien vaikutuksesta yrityksen liiketoimintaan jää vähäiseksi. Tämä askel on kuitenkin kriittinen, sillä trenditiedosta tulee arvokasta vasta kun se yhdistetään vankkaan asiakasymmärrykseen ja yrityksen innovointiosaamiseen.

Kyselyssä tiedustelimme myös yritysten näkemystä kasvun edellytyksistä. Selkeästi tärkeimpänä kasvun edellytyksenä yritykset näkivät asiakaskeskeisyyden. Myös uudistumisen merkitys kasvun taustalla korostui, sillä tuotteiden/ palveluiden innovatiivisuus ja yrityksen osaamisen jatkuva kehittäminen nähtiin seuraavaksi
tärkeimpinä.

Teksti: Sanna Peltonen ja Tommi Siljamäki

Julkaistu Muovaajassa 1/2022