Muotoilun moninaisuus

Muotoilu luo tulevaisuuden maailmaa, joka on käyttäjilleen merkityksellinen, vaivaton ja houkutteleva.

Muotoilun kohteet laajenevat

Muotoilu on perinteisesti liitetty tuotteiden suunnitteluun, mutta nykyään muotoilua käytetään yhä monimutkaisempien kohteiden suunnittelussa. Esimerkkejä muotoilun uusista käyttökohteista ovat palveluiden, toimintatapojen ja järjestelmien kehittäminen. Lisäksi muotoilun menetelmiä hyödynnetään myös yhteiskunnallistan haasteiden ratkaisemisessa.

Muotoilu suunnitteluna

Muotoilu on luovaa, kokonaisvaltaista ja käyttäjälähtöistä suunnittelua. Muotoilussa painottuvat ongelmanratkaisu, visuaalisuus ja merkityksien rakentaminen. Muotoilulla voidaan vaikuttaa suunnittelun toiminnallisiin, ekologisiin ja taloudellisiin osa-alueisiin.

Muotoiluajattelua ja prosessiosaamista

Muotoilun moninaisuus kiteytyy omaleimaiseen ajattelu- ja toimintatapaan, muotoiluajatteluun (design thinking). Muotoiluajattelu selvittää ongelmien alkulähteet, joihin luodaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Ratkaisut konkretisoidaan kuvauksiksi, malleiksi ja prototyypeiksi. Nopeita kokeiluja on helppo testata ja arvioida, mikä auttaa löytämään parhaat ratkaisut kuhunkin tilanteeseen.

Muova muotoilun kentässä

Muovan erikoisosaamista on uudistava markkinalähtöinen muotoilu, joka tarkoittaa markkina- ja käyttäjätiedon keräämistä ja sen hyödyntämistä tuotteiden ja palveluiden, järjestelmien ja verkostojen kehittämisessä. Muova tutkii, kehittää ja kouluttaa muotoilun menetelmiä sekä soveltaa niitä uusiin käyttökohteisiin. Muotoilun keinoin MUOVA tukee erityisesti pk-yritysten lyhyen- ja pitkäntähtäimen kansainvälistä kilpailukykyä. 

Muotoilu on nostettu sekä kansallisesti että kansainvälisesti tärkeäksi kilpailukeinoksi. Lisää aiheesta voit selvittää muotoiluraporteista, Muovan projekteista tai ottamalla yhteyttä Muovan asiantuntijoihin

keltsu.png