WAVE

Venealan palveluiden ja tuotteiden visiointi

Mikä veneilyssä viehättää 10-15 vuoden päästä? Millaisia voisivat olla veneilyyn liittyvät tulevaisuuden tuotteet ja palvelut? Näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia Länsi-Suomen muotoilukeskus Muovassa käynnistyneessä Tekes-rahoitteisessa tutkimushankkeessa. Hankkeessa visioidaan sitä, millaisia venealan tuotteet ja palvelut voisivat olla tulevaisuudessa 10-15 vuoden päästä.

VENEILYALAN TULEVAISUUDEN VISIOINTI

Hankkeessa lähestyttiin venealaa ja veneilyä käyttäjien maailmasta käsin. Kiinnostavimmat venealaa muokkaavat ilmiöt löytyvät markkinoilta ja käyttäjien muuttuvista tarpeista. Tarpeiden ennakointi ja tyydyttäminen avaa mahdollisuuksia uudenlaisiin veneilypalveluihin ja venealan tuotteisiin. Projektin tuloksena syntyi tuotevisioita venealan palveluista ja tuotteista, jotka ilmensivät venealaan tulevaisuudessa vaikuttavia keskeisiä muutostekijöitä konkreettisten tuottieden ja palveluiden muodossa.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Muovan Wave-projekti oli osa Tekesin rahoittamaa hankekokonaisuutta, jossa yhteistyökumppaneina ovat Turun ammattikorkeakoulu ja Vaasan yliopiston tuotannon laitos sekä joukko venealan toimijoita. Muovan osaprojekti käynnistyi huhtikuussa 2009 ja kesti vuoden 2010 loppuun. Projektin tutkijoina toimivat Janne Pekkala ja Sanna Peltonen.

Ota yhteyttä!

Annika Hissa

Johtaja
annika.hissa@muova.fi

+358 50 568 5863