CHARLIE

Challenging Bias in Big Data user for AI and Machine Learning – Massadatan vinouman haaste tekoälyn ja koneoppimisen opetuksessa

CHARLIE-hankkeen tavoitteena on vastata massadatan vinouman haasteeseen edistämällä eettisiä ja osallistavia lähestymistapoja teknologian, tekoälyn ja koneoppimisen opetuksessa.

CHARLIEn tavoitteena on:

 1. Lisätä korkeakoulujen mahdollisuuksia tarjota opiskelijoille verkko-oppimismahdollisuuksia, jotka vastaavat yhteiskunnan tarpeisiin, ja jotka ovat myös räätälöity opiskelijoiden oppimistarpeisiin.
 2. Kehittää tekniikan opiskelijoiden sosiaalista ja eettistä osaamista opiskelijoiden soveltaessa positiivista, kriittistä ja eettistä ajattelua sekä lähtökohtia tekoälyn ja koneoppisen opiskelussa.
 3. Lisätä opetushenkilökunnan valmiuksia hyödyntää tehokkaasti digitaalisia ja osallistavia menetelmiä tekoälyn ja koneoppimisen opetuksessa (erityisesti verkko-opetuksessa).
 4. Luoda synergioita korkeakoulujen, aikuiskoulutuksen ja nuorten (12─18-vuotiaat) opetuksen välille tekoälyn etiikan opetuksessa.
 5. Mahdollistaa korkeakoulujen kurssien siirrettävyyttä tekoälyn vinoumassa aikuiskoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen.
 6. Lisätä  tietoisuutta tekoälyn datan vinoumasta  yhteiskunnallisella tasolla.

Julkaisut

Tietoa projektista

Partnerit

 • ISQ e-learning, SA (Portugali)
 • Vaasan ammattikorkeakoulu – VAMK (Suomi)
 • Innovation Training Center, S.L. (Espanja)
 • HELIXCONNECT EUROPE S.R.L (Romania)
 • AARHUS UNIVERSITET (Tanska)
 • University of the Balearic Islands UIB (Espanja)

Projekti pähkinänkuoressa

Projektin nimi: Challenging Bias in Big Data user for AI and Machine Learning

Projektin kesto: 30.12.2022 – 29.6.2025

Rahoitusohjelma: EU, Erasmus+

Projektinumero: 2022-1-ES01-KA220-HED-C461966C

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.

Ota yhteyttä!

Elise Raittila

Projektipäällikkö
elise.raittila@muova.fi

+358 40 532 1694