Co-Protolab

Co-Protolab - Teollisten palveluiden prototypiointiympäristö

Projektin tavoitteena on kehittää teollisten palveluiden tutkimus-, innovaatio- ja demonstraatioympäristö, Co-Protolab, korkeakoulujen ja yrityksien yhteistyöhön. Co-Protolab tuo yhteen teollisten palveluiden kehittämiseen liittyvät keskeiset osaamiset: teolliset prosessit, IoT ja informaationhallinta, palvelumuotoilu ja vuorovaikutussuunnittelu sekä aineettomien oikeuksien suojaaminen.

Co-Protolab on fyysinen ja virtuaalinen alusta nopeille kokeiluille. Prototypiointiympäristössä tutkitaan ja kehitetään teollisia palveluratkaisuja, palvelukehitystä monialaisesta näkökulmasta ja digitaalisia teknologioita palvelukehityksen ja palvelutuotannon tapoina. Lisäksi Co-Protolab tukee palveluinnovaatioiden kaupallistamista tutkimalla ja kehittämällä digitaalisia työkaluja aineettomien oikeuksien suojaamiseen.

Projektin lopputuloksena on toimintamalli korkeakoulujen ja yritysten yhteistyölle, fyysinen ja virtuaalinen tutkimus- ja innovaatioalusta sekä demonstraatio teollisten palveluiden prototyypeistä.

Julkaisut

CoProtolabiä esitellään tarkemmin coprotolab.fi-sivuillaSivuilta löytyy

  • menetelmäkirjastot teollisten palveluiden ideointiin ja suojaukseen
  • tilojen ja virtuaaliympäristön kuvaukset ja käyttö
  • Demonstraatiot virtuaaliympäristöön mallinnetuista teollisista palveluista

Co-Protolab on Facebookissa: https://www.facebook.com/coprotolab

Co-Protolab konsepti esiteltiin DESIGN 2018 -konferenssissa:

Lammi, Miia & Petri Helo, Juha Arrasvuori, Pirjo Yli-Viitala, Janne Pekkala, Sanna Peltonen (2018). Development of a rapid co-prototyping environment for industrial services. In DS 92: Proceedings of the DESIGN 2018 15th International Design Conference p. 1197-1208. https://doi.org/10.21278/idc.2018.0274

Lisätietoa projektista

Muotoilukeskus MUOVA

Miia Lammi | Projektipäällikkö
miia.lammi@muova.fi
+358 50 408 4969 

Vaasan yliopisto

Tuotantotalouden yksikkö
Petri Helo | Vaasan yliopiston osa-projektin vastaava
petri.helo@uva.fi
+358 29 449 8551

Vaasan yliopisto

SC Research
Juha Arrasvuori
juha.arrasvuori@uva.fi
+358 50 486 7978

Ota yhteyttä!

Miia Lammi

Projektipäällikkö
miia.lammi@muova.fi

+358 50 408 4969