COHESION

COHESION-hankkeen tavoitteena on parantaa neurologisista häiriöistä ja traumoista kärsivien korkeamman asteen opiskelijoiden integroitumista työelämään. Tarjoamalla kohdennettua koulutusta ja lisäämällä tietoisuutta työorganisaatioissa hanke tukee haavoittuvassa asemassa olevia opiskelijoita heidän matkallaan kohti työelämää ja työelämän alussa.

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat korkea-asteen oppilaitokset (yliopistot, ammattikorkeakoulut, lääketieteelliset korkeakoulut, taideyliopistot, ammattikorkeakoulut, maatalousoppilaitokset, ammatillisesti suuntautuneet korkea-asteen oppilaitokset jne.), jotka haluavat tarjota välineitä haavoittuvassa asemassa oleville opiskelijoilleen (ohjelman lopulliset hyödynsaajat), jotka etsivät ensimmäistä työpaikkaa ja kamppailevat samalla nykyaikaisten työtehtävien suorittamisen puitteiden kanssa.

COHESION-hankkeen päätavoitteena on edistää neurologisista häiriöistä ja traumoista kärsivien työntekijöiden osallistavia käytäntöjä. Kohderyhmään kuuluvat eurooppalaiset korkeakoulu opiskelijat, pakolaiset, maahanmuuttajat ja kolmansien maiden kansalaiset. Hankkeen tavoitteena on myös tehdä neurologisista häiriöistä kärsivien työntekijöiden osallisuudesta vakiokäytäntö, jota helpotetaan koulutuksella, jossa korostetaan sekä mahdollisuuksia että strategioita haasteiden tehokkaaseen hallintaan.
projektista.

Hankkeen tavoitteet:

 • Kehittää ratkaisuja yksityisen sektorin ja neurologisista häiriöistä ja traumoista kärsivien opiskelijoiden yhdistämiseksi.
 • Parantaa yrityshenkilöstön taitoja ja osaamista työskennellä tehokkaasti neurologisista häiriöistä kärsivien työntekijöiden kanssa.
 • Parantaa neurologisista häiriöistä kärsivien opiskelijoiden työllistettävyyttä.
 • Tietoisuuden lisääminen ja työllistymisen ja sosiaalisen osallisuuden käytäntöjen normalisointi.

Projektin perimmäisenä tavoitteena on, että nämä erityiset opiskelijat ja työvoima löytävät ei vain mitä tahansa työtä, vaan juuri heille sopivan työpaikan, joka hyötyy heidän erityisosaamisestaan.

Tietoa projektista

Partnerit

 • V-Systems (Puola; koordinaattori)
 • Vaasan ammattikorkeakoulu, Länsi-Suomen muotoilukeskus MUOVA (Suomi)
 • LUISS – Luiss Libera Universita Internazionale Degli Studi Sociali Guido Carli (Italia)
 • MANS – Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży (Puola)
 • EDITC LIMITED (Kypros)
 • Foundation for the Development of International and Educational Activity – FRAME (Puola).
  Innopares Consultores Y Formadores S.L. (Espanja)

Projekti pähkinänkuoressa

Projektin nimi: Inclusion of the Students with Trauma and Neurological Disorders into Employment for Social Cohesion of Refugees and Host Communities

Lyhenne: Cohesion

Projektin kesto: 1.11.2023 – 31.10.2026

Rahoitusohjelma: EU Erasmus+ Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Strategic Partnership for Adult Education, Development of Innovation

Projektinumero: 2023-1-PL01-KA220-HED-000165813

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.

Ota yhteyttä!

Tanja Oraviita

Projektipäällikkö
tanja.oraviita@muova.fi

+358 40 163 2940