CreativeLab

Luovan tilan kehittäminen innovaatiotoimintaan

Länsi-Suomen muotoilukeskus MUOVA on kehittänyt luovan laboratorion, Creativelabin, jossa tuetaan yrityksien ja organisaatioiden sekä opiskelijoiden ja tutkijoiden luovuutta ja innovaatiotoimintaa. Creativelab on luova ja kokemuksellinen innovointiympäristö, joka sisältää elämykselliset tilat, ohjauksen sekä luovat, moniaistiset ja osallistavat menetelmät. Lisäksi Creativelab toimii Vaasan korkeakoulukonsortion esihautomoalustana sekä oppimis- ja tutkimusympäristönä.

Creativelabissä painottuu kokemuksellinen oppiminen. Idean tai ongelman ympärille
rakennetaan prosessi, joka simuloi yritysten ja organisaatioiden innovaatioprosessia. Innovaatioprosessin lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet ja suunnittelussa painottuu käyttäjälähtöinen kehittäminen. Innovaatioprosessiin voivat osallistua yrityksen lisäksi tuotteen tai palvelun käyttäjiä ja asiakkaita sekä ulkopuolisia asiantuntijoita. Creativelab tarjoaa yrityksille ja muille organisaatioille koulutus- ja kehityspalveluita, kuten luovia workshopeja tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, brandin rakentamiseen ja vision kirkastamiseen.

Ota yhteyttä!

Miia Lammi

Projektipäällikkö
miia.lammi@muova.fi

+358 50 408 4969