D.Inc.

Epävarmuuksien hallinta – muotoiluajattelua innovaatiokulttuuriin

Innovaatiot tarjoavat mahdollisuuden kasvuun, mutta tuo mukanaan riskejä liiketoimintaan. Muotoiluajattelu voi tukea yrityksiä innovaatiopyrkimyksissä esimerkiksi kirkastamalla tavoitteita, lisäämällä asiakasymmärrystä ja ohjaamalla innovaatiotoimintaa kohti tavoitteita. Epävarmuus- ja vapausasteet vaihtelevat eri muotoiluprosesseissa riippuen yrityksen odotuksista, tehtävänannosta ja päätöksentekijöistä. Yrityksen ja muotoilutoimijan yhteistyön syvyys voi vaihdella operatiiviseen muotoiluun tuote- ja palvelukehitykseessä strategiseen kumppanuuteen liiketoiminnan uudistamisessa.

Tavoitteena uudistaa innovaatiokulttuuria

Projektin tavoitteena on tunnistaa, miten muotoiluajattelu uudistaa pk-yrityksien innovaatiokulttuuria. Tutkimus keskittyy muotoilun keinoihin hallita innovaatiotoiminnan epävarmuuksia. Tutkimus kartoittaa muotoilun käytäntöjä strategisella, taktisella ja operatiivisella tasolla, joiden avulla muotoiluajattelua voidaan integroida yrityksen innovaatiotoimintaan ja -henkilöstön osaamiseksi. Muotoilun taso ja toimenpiteet määritellään yrityksen muutoshalukkuuden perusteella. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti kolmeen eri muotoiluteemaan, joill tavoitellaan epävarmuuksien hallintaa:

  1. Markkinaepävarmuuksien hallinta osallistamalla käyttäjiä
  2. Uuden tuotteen kehittämiseen liittyvien epävarmuuksien hallinta konseptoimalla systeemisiä ratkaisuja
  3. Palveluliiketoimintaan liittyvien epävarmuuksien hallinta johtajalla asiakaskokemusta
  4. Muotoiluajattelun oppiminen organisaatioissa 

Yhteistyössä

  • Mäkelän Alu
  • Prima Power
  • SULBANA
  • Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
  • Delft University of Technology

Lisätietoja

MUOVAn osaprojektin vastuullinen johtaja Annika Hissa

MUOVAn projektitiimiin kuuluvat Miia Lammi, Sanna Peltonen ja Janne Pekkala

Aalto-yliopiston vastuullinen johtaja apulaisprofessori Oscar Persson

Ota yhteyttä!

Annika Hissa

Johtaja
annika.hissa@muova.fi

+358 50 568 5863