D-Think

D-THINK, Design Thinking Applied to Education and Training –projekti pyrkii nimensä mukaisesti edistämään muotoiluajattelun käyttöä opetuksessa sekä transversaalisten eli poikittaisten taitojen oppimista. Tämä tapahtuu kehittämällä mobiilioppimista hyödyntävä digitaalinen kurssi. Kurssi on tarkoitettu projektin kohderyhmille, joita ovat koulutuksen ammattilaiset sekä korkeakouluissa että ammatillista koulutusta tarjoavissa organisaatioissa. Projektin kohderyhmät ovat avainasemassa kehitettäessä opiskelijoiden muotoilu- ja transversaalista ajattelua.

D-THINK pyrkii vastaamaan yhä vaativampien ja nopeammin muuttuvien työmarkkinoiden haasteeseen madaltamalla korkea-asteen ja työelämän välistä kuilua sekä kehittämällä tulevaisuuden työntekijöistä horisontaalisia eli ns. T-tyypin ajattelijoita, jotka kapea-alaisen erikoistumisen sijaan omaavat laajemman tieto- ja taitopohjan. Transversaaliset taidot auttavat kehittämään laajapohjaista ajattelua ja täten tulevaisuuslähtöistä opetusta. Muotoiluajattelu on hyödyllinen menetelmä kehitettäessä transversaalisia, loogisia ja ongelmanratkaisutaitoja, sosiaalista älykkyyttä, uutta ja adaptoivaa ajattelua, luovuutta, kulttuurikompetensseja, monialaisuutta ja virtuaalisia yhteistyötaitoja, jotka nähdään tärkeiksi tulevaisuuden taidoiksi.

Korkea-asteen oppilaitoksilla ja ammatillisella koulutuksella on velvollisuus ja mahdollisuus valmentaa tämän päivän ja tulevaisuuden työntekijöitä näiden taitojen osaajiksi.

Lisätietoa projektista

Projektin tavoite

D-THINK –projektin tavoitteena on:

  • Kehittää mobiilioppimista hyödyntävää koulutusmateriaalia muotoiluajattelusta
  • Rohkaista korkea-asteen oppilaitoksia ja ammatillista koulutusta uudistamaan opetusmenetelmiään
  • Edistää korkea-asteen oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä, sekä kehittää osaajia vastaamaan tulevaisuuden työelämän haasteisiin ja täten lisäämään innovaatiota ja kilpailukykyä.

Rahoittaja ja konsortio

D-THINK –projekti on rahoitettu Euroopan Union Erasmus+ -ohjelman tuella. Projektikonsortio koostuu 7 partnerista, jotka tulevat 6 maasta:

Projektin ydintiedot

Projektin nimi: D-THINK, Thinking Applied to Education and Training  

Nimen lyhenne: D-THINK

Projektin kestoaika: 1.9.2014 – 31.8. 2017

EU, Erasmus+, KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices | Strategic Partnerships

Project website

Facebook

Ota yhteyttä!

Tanja Oraviita

Projektipäällikkö
tanja.oraviita@muova.fi

+358 40 163 2940