Design PSS

Teollisuus tarvitsee järjestelmien kehittämistä

Teollisuuden muutostarve kiihtyy kestävän kehityksen, digitalisaation ja turvallisuustilanteen aiheuttamien haasteiden vuoksi. Tarvitaan yhä kokonaisvaltaisempia ja verkottuneempia ratkaisuja vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Tuote-palvelujärjestelmät (product service systems, PSS) tukevat asiakkaan toimintaa kokonaisvaltaisesti. Samalla niissä on merkittävä ekologinen potentiaali, kun tuotteet suunnitellaan, käytetään, huolletaan, kierrätetään asianmukaisesti ja etäratkaisut tukevat asiakaan toimintaa.  Valmistavan teollisuuden yritykset ovat motivoituneita kehittämään palveluita tuotteidensa rinnalla. Yrityksillä on kuitenkin vaikeuksia toteuttaa PSS-strategioita monimutkaisten muutosprosessien vuoksi.

Yhteistyöllä järjestelmien kehittämisosaamista

Tavoite

DesignPSS -hanke keskittyy kestävien tuotepalvelujärjestelmien muotoiluun. Järjestelmien suunnittelu yhdistää suunnittelun, liiketoiminnan ja teknologian osaamisen kestävän ja digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen. Hanke:

  • Kehittää järjestelmäratkaisuja yhdessä yritysten kanssa
  • Tuottaa avoimia demonstraatioita tuote-palvelujärjestelmistä
  • Rakentaa järjestelmämuotoilun kehittämispakkia
  • Kehittää tutkimusosaamista vaikuttavampien hankkeiden käynnistämiseen

Näkökulma

Hanke lähestyy järjestelmien kehittämistä järjestelmäratkaisun, datapohjaisen liiketoiminnan ja verkottuneen ekosysteemin näkökulmista. Projekti keskittyy asiakaslähtöisiin, luoviin ja tuottaviin muotoilukäytäntöihin, prosesseihin ja menetelmiin. Se korostaa visualisoinnin, yhteiskehittämisen ja nopean prototyyppien roolia innovaatioiden kehittämisessä.

Yhteistyöhankkeen tunnistettuja ekosysteemejä ovat liikenne, rakentaminen ja metalliteollisuus, joilla kaikilla on keskeinen rooli ympäristövaikutusten vähentämisessä.

Osallistu, kehitä ja opi

Mikäli olet kiinnostunut yhteistyöstä, niin ota yhteyttä:

Miia Lammi

Kehittämispäällikkö
DesignPSS-hankkeen projektipäällikkö
050 4084969 / 020 7663637
miia.lammi@muova.fi

Tommi Siljamäki

Muotoilupäällikkö
Yritysyhteistyö
050 5734003
tommi.siljamaki@muova.fi

Pertti Aula

Tutkimuspäällikkö
Järjestelmäratkaisujen kehittäminen 
020 766 3306 / 050 5685153
pertti.aula@muova.fi

Tomi Paalosmaa

Erityisasiantuntija
Datapohjaisen liiketoiminnan kehittäminen
tomi.paalosmaa@muova.fi

Marianne Laurila

Erikoistutkija
Ekosysteemien kehittäminen
050 4083819
marianne.laurila@muova.fi

Projektin tiedot

  • Projektin nimi: DesignPSS – Designing sustainable product-service systems
  • Projektin kesto: 1.1.2023-31.12.2024
  • Rahoitus: Yhteensä: 530.400 €, Opetus- ja kulttuuriministeriö: 424.320 €