DIGI-MODE – Teollisuus ja digitaalinen kaksonen

Digitaalinen kaksonen on tarkka virtuaalinen simulointimalli, joka tuottaa dataa. Teollisuus hyödyntää digitaalista kaksosta esimerkiksi fyysisen laitteen tai tuotantolinjan virtuaaliseen ja tarkkaan kuvaamiseen. 

DIGI-MODE -hankkeen tavoitteena on edistää digitaalisten työkalujen, erityisesti Virtuaalisen Todellisuuden (VR, Virtual Reality) käyttöä Pohjanmaan alueen yrityksissä. Hanke keskittyy toteuttamaan yleisesti hyödynnettävissä olevia niin kutsuttuja Digitaalisia Kaksosia (Digital Twins) yhdessä hankkeen yhteistyöyritysten kanssa.

Muova tuottaa hankkeessa Digitaalisen Kaksosen teollisuuden palvelusta ja tutkii teollisten palveluiden innovointiympäristö Co-protolabin hyödyntämistä Digitaalisten Kaksosten kehittämisessä. Hankkeen tulokset luovat pohjaa alueen yrityksille todellisuutta muokkaavan digitalisaation hyödyntämiseen, jolla tulee olemaan suuria vaikutuksia tulevaisuuden teollisuuteen.

Mitä virtuaalinen todellisuus ja digitaaliset kaksoset tarjoavat?

Virtuaalinen Todellisuus (VR) tarjoaa käyttäjälle kokonaisvaltaisen uppoutumisen virutaaliseen ympäristöön. Simuloitu kokemus voi olla identtinen tai täysin erilainen kuin oikea maailma. VR-ympäristön käyttäjä voi katsella ympärilleen, liikkua, vuorovaikuttaa eri ominaisuuksien tai kohteiden kanssa ja luoda digitaalista sisältöä keinotekoisessa maailmassa.

Digitaalinen Kaksonen on digitaalinen kopio olemassa olevasta asiasta. Digitaaliseen Kaksoseen sisällytetään olemassa olevasta asiasta kerättyä tallennettua tai reaaliaikaista dataa, jonka avulla sitä voidaan hyödyntää erilaisiin simulaatioihin, kustannuslaskelmiin, visualisointeihin, etäkäyttöön, huoltopalveluihin, koulutukseen ja moneen muuhun käyttötarkoitukseen.

Ota yhteyttä!

Jari Ratilainen

Projektipäällikkö
jari.ratilainen@muova.fi

+358 40 182 9027