Digimagia – Digitaalinen palvelu palvelumuotoilun keinoin

Digimagian Tuotteesta digitaaliseksi palveluksi – valmennuskokonaisuus taide- ja kulttuurialoille keskittyy siihen, miten tuotteesta tai palvelusta voidaan kehittää digitaalinen palvelu palvelumuotoilun keinoin. 

Digimagia-hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Hankkeen aikana toteutetaan palvelumuotoilun valmennusjakso, jonka kokemusten ja materiaalien pohjalta rakennetaan Mooc-kurssi itsenäisen kehitystyön työkaluksi. Palvelumuotoiluvalmennus sisältää yleisiä luentoja, harjoituksia ja ideahautomotapaamisia. Hanke kohdistuu Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueelle.

Hankkeen aikana tuotetun Mooc-kurssin avulla alan toimijat voivat jatkossa itsenäisesti kehittää ja innovoida omia tuotteitaan tai palveluitaan digitaalisiksi palvelutuotteiksi. Mooc-kurssista tehdään lisäksi erillinen versio maahanmuuttajataustaisille taide- ja kulttuurialan toimijoille, missä huomioidaan heidän erityistarpeensa.

Digitaalinen palvelu on palvelu, joka on saatavilla digitaalisesti. Esimerkiksi mobiilisovellus on digitaalinen palvelu. Digimagia-hanke käsittelee digitaalisuutta palvelumuotoilun kautta.

Lisätietoa projektista

Hanke toteutetaan yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun HUMAKin kanssa 1.9.2021-31.8.2023 välisenä aikana. Hankkeen rahoittavat EU ESR-ohjelma ja Hämeen ely.

Muovan vastuuhenkilö: Miia Lammi | miia.lammi@muova.fi | 050 408 4969

Projektipäällikkö: Paula Kostia | paula.kostia@humak.fi | +35850435530

Ota yhteyttä!

Miia Lammi

Muovan vastuuhenkilö
miia.lammi@muova.fi

+358 50 408 4969