DT4VET

Educating Designerly Thinkers for Vocational Education and Training: Design Thinking Tool for Educators

DT4VET –projektin tavoitteena on lisätä ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstön valmiuksia uudistaa opetusta vastaamaan alati muuttuvan työelämän tarpeisiin, yhteiskunnan kilpailuun sekä muuttuvaan yrittäjyyden luonteeseen, sekä vaikuttaa positiivisesti opiskelijoiden työllistyvyyteen. Keinona on lisätä opetushenkilöstön transversaaleja ja yrittäjyyteen liittyviä kompetensseja, muotoiluajattelua ja luovia ongelmanratkaisutaitoja hyödyntäen. Esimerkiksi muotoiluajattelu auttaa ongelmaratkaisussa ja osallistaa eri tahoja kehittämään ratkaisuja yhdessä.

Projektin lopputuotteena on muotoiluajattelupohjainen ja ongelmanratkaisua hyödyntävä työkalupakki ammatillisille kouluttajille. Oppimateriaali tulee olemaan vapaasti opetushenkilökunnan ja oppilaitosten sekä muiden tahojen saatavilla.

 

 

Projektikonsortio

  • TOBB University of Economics and Technology, Turkki (koordinaattori)
  • ODTÜ Design Factory, Turkki
  • Vaasan ammattikorkeakoulu, Suomi
  • Scuola Nazionale Servizi, Italia
  • ITB University of Bremen, Saksa
  • Ministry of National Education, Turkki
  • Ankara Chamber of Industry Vocational and Technical High School, Turkki

Vaasan yliopisto

Projektin nettisivut: http://dt4vet.etu.edu.tr/

Hankkeen kestoaika: 1.11.2019 – 31.10.2021

DT4VET on EU:n Erasmus+ -ohjelman osarahoittama projekti.

This project is funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Ota yhteyttä!

Tanja Oraviita

Projektipäällikkö
tanja.oraviita@muova.fi

+358 40 163 2940