e-CIT

e-Craft Idea Tutor, luova sähköinen oppimisympäristö käsityöalalle

e-CIT –hankkeen aikana kehitettiin ja testattiin luova e-oppimisympäristö, nimeltään Craftopolis. Oppimisympäristön pääasiallisina kohderyhminä ovat toisen asteen käsityöalan opiskelijat ja opettajat. Craftopolis ohjaa opiskelijat luovaan ongelmanratkaisuun ja tuotekehitykseen valmentaen täten heitä yrittäjyyteen, itsenäiseen ajatteluun sekä työelämän ja yhteiskunnan haasteisiin. Tuloksena on kuluttajalähtöisiä tuotekonsepteja sekä lisääntynyt ymmärrys omasta alasta, ja sen monipuolisista käyttömahdollisuuksista.

Oppimisympäristö perustuu konstruktiiviseen pedagogiikkaan ja tarinallisuuteen.
Luovuuskäytäntöjen ympärille rakennetut monialaiset tehtävät ohjaavat luovaan ajatteluun. Samalla Craftopolis on mielenkiintoinen ja mielikuvitusta stimuloiva: oppimisympäristö itsessään on tarina (kaupunki), jokainen tehtävä on tarina, ja lisäksi tarinat toimivat inspiraation lähteenä. Tarinat tekevät oppimisen mielekkäämmäksi ja edistävät muistia.

Craftopolis sisältää tehtävien lisäksi niiden taustamateriaalin sekä ohjeistuksen tehtäviin ja niiden arviointiin, ja lisäksi sekä projektista, luovuudesta, tarinallisesta oppimisesta ja oppimisympäristön käyttömahdollisuuksista kertovan webraportin.

e-CIT on EU:n Leonardo da Vinci rahoitteinen hanke.

Hankkeen partnerit

  • P1: Länsi-Suomen muotoilukeskus MUOVA (Taideteollinen korkeakoulu, Vaasan yliopisto (koordinaattori)) – Yliopisto, Suomi
  • P2: Estonian Academy of Arts, Design Innovation Centre – Yliopisto, Eesti
  • P4: Seinäjoki ammatillinen oppilaitos SEDU, TAIKU Taidon, muotoilun ja kulttuurin oppilaitos– VET, Suomi
  • P5: Käsi- ja taideteollisuusliitto
  • Taito Group ry, Suomi
  • P6: CFA de L’Ameublement – VET, Ranska
  • P7: CR2i/ CIEP– life long learning, Ranska
  • P8: Dublin Institute of Technology – Yliopisto, Irlanti
  • P9: CFPIMM – VET, Portugali
  • P10: Technical school centre Nova Gorica – Srednja lesarska in gradbena sola – VET, Slovenia

Ota yhteyttä!

Tanja Oraviita

Projektipäällikkö
tanja.oraviita@muova.fi

+358 40 163 2940