ECO-BOAT

Keula kohti kiertotaloutta

ECO-BOAT hankkeen päätavoite on luoda veneteollisuuden yrityksille edellytykset siirtyä lineaarisesta talousmallista kohti kiertotaloutta. Hankkeessa luodaan demonstraatioita, uutta osaamista, toimintamalleja ja verkostoja liittyen kierrätettäviin materiaaleihin ja 3D-tulostusteknologiaan sekä ekologiseen tuotemuotoiluun ja kiertotalouden liiketoimintamalleihin. 

Projekti keskittyy erityisesti veneiden kansiratkaisuihin, joissa hyödynnetään kierrätettäviä materiaaleja, 3D-tulostusta, räätälöitäviä tuoteratkaisuja ja elinkaaripalveluita. Hankkeen kohderyhmänä ovat venealan pk-yritykset ja niiden toimitusketjut.

Muovan toteuttama ECO-BOAT -hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unioinin COVID-19-pandemian johdostoa toteuttamia toimia ja sen kesto on 1.11.2021 – 31.6.2023

Hankkeen toimenpiteet

Demonstraatiot ja tuotekonseptit

Kiertotaloutta tukevia tuotekonsepteja kehitetään tutkimuksessa tunnistetuille veneilijäsegmenteille. Valituista tuotekonsepteista tuotetaan tuotedemonstraatiot 3D-mallien, -tulosteiden sekä videoiden muodossa.

Tuote-palvelujärjestelmät

Hankkeessa kehitetään kiertotaloutta tukevia tuote-palvelujärjestelmiä (PSS). Tuloksena on PSS-konsepteja esimerkiksi veneen elinkaaren loppuvaiheeseen, kuten osien uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen tai kestävään hävittämiseen.

Kuluttajatutkimus ja taustakartoitus

Kuluttajatutkimuksella luodaan ymmärrystä veneilijäsegmenteistä ja tulevaisuuden veneilijöistä. Teknologiakertoituksen avulla löydetään sopivat tekniset ratkaisut, jotka mahdollistavat elinkaariajattelun toteutumisen venealalla.

Julkaisut

Videot

ECO-BOAT – Muotti – 3D-tulostettava demonstraatio

ECO-BOAT – Istuin – 3D-tulostettava demonstraatio

ECO-BOAT – Satama 2.0 – Tuotepalvelujärjestelmän demonstraatio

3D-tulostuksen mahdollisuudet veneteollisuudessa

Artikkelit

Aallon harjalla – Puuta, muovia ja suurtulostamista. Muovaaja 1/2023 Linkki julkaisuun >

Suurempi, vihreämpi, tehokkaampi. Muovaaja 1/2023 Linkki julkaisuun >

Veneily vihertyy asteittain. Muovaaja 2/2022. Linkki julkaisuun >

ECO-BOAT lähti vesille. Muovaaja 1/2022. Linkki julkaisuun >

Massavalmistettu, mutta minulle. Muovaaja 1/2022. Linkki julkaisuun >

PlastExpo-messuilla puhutti muovin tulevaisuus. Muovaaja 1/2022. Linkki julkaisuun >

Onko vuokraveneily tulevaisuuden ekoteko? Muovaaja 1/2022. Linkki julkaisuun >

Keula kohti vihreämpää veneilyä. Muovaaja 2/2021 Linkki julkaisuun >

Raportit ja white papers

Vihertyvä veneily. Raportti veneilijäkyselyn ja veneilyn trendianalyysin tuloksista. Linkki julkaisuun >

Boats from the printer. Muovaaja  White paper 1/2022. Link >

Veneitä tulostimesta. Muovaaja  White paper 1/2022. Linkki julkaisuun >

Veneilijäpersoonat

Kesällä 2022 hankkeessa toteutettiin kuluttajakysely veneilijöille ja veneilystä kiinnostuneille. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda ymmärrystä veneilijöiden tarpeista, asenteista ja käytännöistä. Erityisesti haluttiin ymmärtää, miten ympäristömyötäinen käyttäytyminen näkyy veneilyssä.

Faktorianalyysin ja segmentoinnin perusteella tunnistettiin neljä veneilijäpersoonaa. Persoonat kuvaavat veneilijöiden suhtautumista ekologisuuteen veneilyssä sekä heidän veneilykäytäntöjä ja veneilyyn liittyviä asenteita. 

Vihertyvä veneily. Raportti veneilijäkyselyn ja veneilyn trendianalyysin tuloksista.

Ota yhteyttä!

Kimi Wennström

Project Manager | Designer
kimi.wennstrom@muova.fi

+358 50 473 7998

Seuraa hanketta LinkedInissä