EnergyLand

Älykäs monikäyttöympäristö energiaosaamisen havainnollistamiseen

EnergyLand-hankkeessa tutkittiin keinoja, joilla havainnollistetaan energiaosaamista tilaratkaisujen avulla. Tuloksena syntyi kuvauksia älykkäistä monikäyttöympäristöistä, joissa energiateknologiaa esitellään elämyksellisellä tavalla. Tilaratkaisujen kehittämisessä käytetiin muotoilun menetelmiä ja moniaistista tietotekniikkaa. Monikäyttöympäristöjä kehitetiin käyttäjälähtöisesti, jolloin oli tarpeen sovittaa erilaiset käyttäjätarpeet yhtenäiseksi ja mielenkiintoiseksi kokonaisuudeksi. Monikäyttöympäristön käyttäjäryhmiä ovat yritykset, matkailijat, asukkaat ja oppilaitokset.

ENERGYLAND-KUMPPANIT

EnergyLand-hankkeen koordinaattorina oli Länsi-Suomen muotoilukeskus MUOVA ja tutkimusyhteistyökumppanina Tampereen yliopiston TAUCHI-tutkimuskeskus. Yhteistyökumppaneita olivat Wärtsilä, Vaasan Sähkö, KPO, EPV Energia, Stormossen sekä Vaasan kaupunki, Vaasan yliopisto Technobotnia, Vaasan ammattikorkeakoulu, Vaasan seudun kehitys Vasek, Teknologiakeskus Merinova, Tiedekeskus Tietomaa ja Tiedekeskus Heureka. Kaksivuotista, 600.000 euron hanketta rahoittivat Tekes ja yhteistyökumppanit. Hanke käynnistettiin 1.10.2011.

LISÄTIETOJA

Hissa Annika | Johtaja | 050 568 5863 | annika.hissa@muova.fi

Lammi Miia | Kehittämispäällikkö | 050 408 4969 | miia.lammi@muova.fi

Ota yhteyttä!

Annika Hissa

Johtaja
annika.hissa@muova.fi

+358 50 568 5863