EUSRexcel

Towards a European University Social Responsibility Excellence Award

EUSRExcel-projektin tavoitteena on yhtenäistää korkeakoulujen yhteiskuntavastuun ulottuvuudet Euroopassa, kehittää itsearviointimenetelmä yhteiskuntavastuun toteutumisesta korkeakoulussa sekä työpajapohjainen valmennus, jolla yhteiskuntavastuuta voidaan harjoitella korkeakouluissa. Projektin materiaalit on tarkoitettu korkeakoulujen henkilökunnalle ja johdolle. Näin projekti pyrkii edistämään yhteiskuntavastuun jalkauttamista eurooppalaisissa korkeakouluissa.

Projektikonsortio:

  • Conexx-Europe, Belgia (koordinaattori)
  • Dublin City University, Irlanti
  • Innovate for Future, Romania
  • Innovation Training Centre (ITS), Espanja
  • La Sapienza, Italia
  • University of Girona, Espanja
  • Vaasan ammattikorkeakoulu, Suomi

EUSRExcel on EU:n Erasmus+ -ohjelman osarahoittama projekti.

Hankkeen kestoaika: 1.9.2018 – 31.8.2021

The following publication has been executed with European Union funding. The content of this publication does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed in the publication lies entirely with the author(s).

Ota yhteyttä!

Tanja Oraviita

Projektipäällikkö
tanja.oraviita@muova.fi

+358 40 163 2940