I-BIS – Kannattavuus ja start-up

I-BIS –hankkeen tavoitteena on soveltaa European Business Growth Catalyst (EBGC) konseptia yrityshautomoihin.

Kannattavuus mittaa yrityksen kykyä tuottaa voittoa. Kannattavuus merkitsee siis yrityksen tuottoja verrattuna kustannuksiin. Jotta yrityksen toiminta on kannattavaa, tulee voittojen olla suuremmat kuin kustannusten.

EBGC on menestyksekäs toimintapohjaiseen oppimiseen (action learning) perustuva koulutusohjelma, joka pyrkii edistämään eurooppalaisten pk-yritysten kannattavuutta.

I-BIS projektin aikana tutkitaan start-up yritysten tarpeita ja adaptoidaan EBGC materiaali start-up yrityksille sopivaksi sekä kehitetään uutta oppimateriaalia. Projektin aikana start-up toiminnan vetäjiä koulutetaan kehitettyyn oppimateriaaliin.

Projektin toisena tavoitteena on rakentaa Euroopan laajuinen verkosto toiminnassa olevista ja start-up yrityksistä. Verkoston avulla pyritään edistämään yritysten välistä oppimista ja yhteistyötä.

Projekti on Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelman tukema hanke.

Tietoa projektista

Projektin partnerikonsortio

Sheffielding yliopisto (Iso-Britannia), koordinaattori

INOVA Consultancy Ltd (Iso-Britannia)

FGUGREM – Fundación General Universidad de Granada – Empresa (Espanja)

Kaunas Science and Technology Park (Liettua)

Vaasan ammattikorkeakoulu

Projektin tekniset tiedot

Projektin nimi: Innovative Business growth In Start-ups

Projektinimen lyhenne: I-BIS

Projektin kesto: 1 January 2016 – 31 August 2018

Ohjelma: EU, Erasmus+, Strategic partnership

Lisätietoja

VAMK: Tanja Oraviita  | +358 40 163 2940 | tanja.oraviita(at)vamk.fi

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Ota yhteyttä!

Tanja Oraviita

Projektipäällikkö

tanja.oraviita@muova.fi

+358 40 163 2940