ImageTestLab

Yrityksen brandin virtuaalinen testaaminen kansainvälisillä markkinoilla

Kansainvälisen brandin johtaminen on erityisen haasteellista johtuen erilaisesta markkina- ja kulttuuriympäristöstä. Kansainvälisen markkinatiedon kerääminen ja kansainvälisten kuluttajien kokemuksellinen tunteminen ja ymmärtäminen tuottavat merkittävää hyötyä brandia koskevia valintoja tehtäessä. Millaisia mielikuvia brandimme ihmisissä herättää? Miten kulttuurierot vaikuttavat brandimme tulkintaan? Miten brandiamme tulisi kehittää ja miten siitä tulisi viestiä kansainvälisillä markkinoilla? Mille uusille markkina-alueille brandimme kannattaisi lanseerata?

IMAGETESTLAB Ruotsin ja Venäjän markkinoilla 

ImageTestLab-projektin tarkoituksena oli kehittää verkkopohjainen testausympäristö kansainvälisen brandin johtamiseen sekä kansainvälisen asiakastiedon keräämiseen ja analysointiin. Ympäristön suunnittelussa hyödynnettiin muotoilussa, liiketaloustieteessä ja IT-alalla kehitettyjä menetelmiä. Testausympäristö pilotoitiin ja kunkin projektiin osallistuvan yrityksen brandi testattiin kansainvälisillä markkinoilla. Testaus toteuttiin Ruotsissa ja Venäjällä, jotka valittiin yhdessä osallistuvien yritysten kanssa. Testauksen tulokset esiteltiin yrityksille brandianalyysin muodossa.

Projektiin osallistuvat yritykset: Oras, Ruukki, Mirka ja Jalas.

Ota yhteyttä!

Annika Hissa

Johtaja
annika.hissa@muova.fi

+358 50 568 5863